Driftinformation

 

Driftinformation

Här kan du läsa om aktuell driftinformation, planerade och genomförda driftsättningar.

2019-12-11

Alla ärenden som är registrerade i Af:s gamla organisationsstruktur ska vara flyttade till den nya strukturen senast den 28 februari

Det gäller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

SUS uppdaterades i samband med att Arbetsförmedlingen förändrade sin kontorsstruktur den 1 juli i år. På grund av att det fanns pågående ärenden kvar i den gamla kontorsstrukturen kunde den strukturen inte plockas bort från SUS. Flytt av dessa ärenden behöver göras manuellt av användare från både Af och FK. Detta har vi informerat om tidigare.

Vi ser nu att antal ärenden i den gamla strukturen inte minskar. Inte förrän alla pågående ärenden är flyttade till rätt kontor enligt Af:s nya organisation kan den gamla strukturen spärras för inregistrering av nya ärenden. Därför behöver alla ärenden vara flyttade senast den 28 februari 2020.

Rutinbeskrivning

2019-11-04

Uppdaterad information när det gäller Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur i SUS

Registrera in ärenden i SUS enligt den nya strukturen

Detta är en påminnelse om att alla ärenden ska registreras in i SUS enligt Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur. Det förekommer fortfarande att individer registreras in i SUS på kontor enligt Arbetsförmedlingens gamla struktur. Det är viktigt att denna struktur inte används alls, då den är inaktuell.

Flytt av ärenden

I samband med organisationsuppdateringen gjordes en överenskommelse om att Arbetsförmedlingen skulle ansvara för flytt av resterande ärenden från den gamla organisationsstrukturen som inte gick att genomföra med en ”automatiserad” flytt. Det har dock visat sig att Försäkringskassan behöver göra överflyttningar av de ärenden som befinner sig i insatstyp Begäran om gemensam kartläggning och Gemensam kartläggning, och Arbetsförmedlingen flyttar de som befinner sig i övriga insatstyper. Hur man organiserar detta bestäms i dialog lokalt.

Det finns ingen teknisk lösning till funktionen att ett ärende backar i insatstyp vid flytt. Det innebär att när ärendena flyttas behöver man göra en manuell kontroll så att ärenden hamnar i rätt insatstyp.

Inte förrän alla ärenden är bortflyttade från den gamla organisationsstrukturen går det att ta bort den (alternativt att spärra den för inregistrering) från SUS.

Här är en lista på:

Arbetsförmedlingens kontor 2019

2019-10-29

Uppdatering i SUS med anledning av Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur från och med den 1 juli 2019

Informationen gäller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

När Arbetsförmedlingens nya organisation ändrades och uppdaterades i SUS flyttades ca 8800 ärenden över från den gamla till den nya organisationsstrukturen. 2700 ärenden flyttades inte. Dessa ärenden behöver Arbetsförmedlingen flytta så att de hamnar på rätt kontor enligt den nya organisationen. För detta behöver behörigheter ses över så att de som ska flytta ärendena kan komma åt ärendena som ligger kvar på de gamla kontoren.

SUS-ärenden som backar i insatstyp vid flytt

Det har visat sig att när ett ärende flyttas från ett kontor till ett annat backar det tillbaka ett steg i insatstyp. Det vill säga om en person t.ex. är registrerad på Planera arbetsförberedande backar den tillbaka ett steg i insatsregistrering, till Gemensam kartläggning, vid byte av kontor. Lösning på det problemet utreds just nu.

Informationen kommer att uppdateras här.

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).