Af/FK-samarbete > Deltagaransvarig Af

Deltagaransvarig (Af)

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Arbetsförmedlingen och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Läs här om du är deltagaransvarig och arbetar på Försäkringskassan

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för en arbetsförmedling och hur det fungerar när du ska registrera deltagare i SUS.

Läs mer

Samtycke

Innan en deltagare får registreras in i SUS måste ett samtycke inhämtas från personen. Samtycket inhämtas av den myndighet som initierar den gemensamma kartläggningen.

Läs mer

Initiera gemensam kartläggning

Information om hur du kontaktar Försäkringskassan för registrering i SUS när du initierar behov av gemensam kartläggning.

Läs mer

Starta aktiva insatser

På den här sidan kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om hur du registrerar en deltagare i SUS vid start av aktiva insatser (arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser).

Läs mer

Avslut arbetsförberedande insatser

Som arbetsförmedlare så ansvarar du för att registrera deltagare i SUS som börjar och avslutar i arbetsförberedande insatser.

Läs mer

Avslut arbetslivsinriktade insatser

Som arbetsförmedlare så ansvarar du för att registrera deltagare i SUS som börjar och avslutar i arbetslivsinriktade insatser.

Läs mer

Avslutat samarbete

Information om hur du gör när du registrerar att samarbetet har avslutats efter aktiva insatser.

Läs mer

Avbrutet samarbete

Information om du ska hantera situationer där deltagaren tar tillbaka sitt samtycke eller på eget initiativ avbryter samarbetet utanför överenskommen plan.

Läs mer

Byte av handläggande kontor

Information om hur du kan byta handläggande kontor om det uppstår en situation att ett annat kontor ska ta över handläggningen.

Läs mer

Om du har registrerat fel?

Fel kan uppstå i registreringen. Här får du läsa om hur du kan göra om för att rätta fel.

Läs mer

Sök deltagare

Information om hur du kan söka upp registrerade deltagare i Af/FK-samarbetet.

Läs mer

Registrera anonyma deltagare

Läs mer

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Arbetsförmedlingen och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Läs här om du är deltagaransvarig och arbetar på Försäkringskassan

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).