Af/FK-samarbete > Deltagaransvarig FK

 

Deltagaransvarig (FK)

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Försäkringskassan och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Läs här om du är deltagaransvarig och arbetar på Arbetsförmedlingen

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för ett LFC och hur det fungerar när du ska registrera deltagare i SUS.

Läs mer

Samtycke

Innan en deltagare får registreras in i SUS måste ett samtycke inhämtas från personen. Samtycket inhämtas av den myndighet som initierar den gemensamma kartläggningen.

Läs mer

Begäran om gemensam kartläggning

Första gången du registrerar in en deltagare i SUS är när du initierar ett behov av gemensam kartläggning. Det kan också uppstå om Arbetsförmedlingen initierat behovet och har skickat en begäran om gemensam kartläggning.

Läs mer

Första möte gemensam kartläggning

Andra gången du registrerar deltagaren i SUS är efter första mötet inom gemensam kartläggning.

Läs mer

Avslut gemensam kartläggning

Tredje och sista gången du registrerar deltagaren i SUS är efter det sista mötet inom gemensam kartläggning. I samband med avslutet kan det också bli aktuellt att registrera avslutat samarbete eller konsultativt stöd.

Läs mer

Avslutat samarbete

Information om hur du gör när du registrerar att samarbetet har avslutats efter gemensam kartläggning.

Läs mer

Konsultativt stöd till arbetsgivare

Information om hur du gör när du registrerar att arbetsgivaren ska få konsultativt stöd efter gemensam kartläggning.

Läs mer

Avbrutet samarbete

Information om du ska hantera situationer där deltagaren tar tillbaka sitt samtycke eller på eget initiativ avbryter samarbetet utanför överenskommen plan.

Läs mer

Byte av handläggande kontor

Information om hur du kan byta handläggande kontor om det uppstår en situation att ett annat kontor ska ta över handläggningen.

Läs mer

Om jag registrerar fel?

Fel kan uppstå i registreringen. Här får du läsa om hur du kan göra om för att rätta fel.

Läs mer

Sök deltagare

Information om hur du kan söka upp registrerade deltagare i Af/FK-samarbetet.

Läs mer

Registrera anonyma deltagare

Läs mer

Om en deltagare inte lämnar samtycke till att bli registrerad in i SUS ska denne registreras som en anonym deltagare. Även personer med skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare.

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).