Af/FK-samarbete > Om Af/FK-samarbete

 

Om Af/FK-samarbetet

Här kan du läsa om hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följs upp i uppföljningssystemet SUS.

Vad är samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar på uppdrag från regeringen. Syftet är att genom tidiga och aktiva insatser rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Målgruppen är både arbetslösa och anställda personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Samarbetet inkluderar också dem som riskerar en sådan nedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att återfå arbetsförmågan.

Du kan läsa mer om samarbetet på Arbetsförmedlingens intranät Vis och på Försäkringskassans intranät Fia.

Vad följs upp i SUS?

Samarbetet som beskrivs i ovanstående stycke och finansieras av anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen följs upp i SUS.

Vilket stöd kan jag få om Af/FK-samarbetet och SUS?

På Susam.se hittar du stöd om hur du använder SUS för att följa upp Af/FK-samarbetet i SUS. Du kan bland annat läsa om hur uppföljningen görs och vem som gör vad i SUS.

Läs mer om uppföljning i SUS

Läs mer om vem som registrerar vad

På nedanstående sidor hittar du stöd om hur du använder SUS för Af/FK-samarbetet utifrån den behörighetsroll du har i SUS. Informationen är anpassad utifrån de olika moment du utför i systemet.

Information för dig som är samverkansadministratör

Information för dig som är insatsansvarig

Information för dig som är deltagaransvarig och arbetar på Försäkringskassan

Information för dig som är deltagaransvarig och arbetar på Arbetsförmedlingen

Information för dig som är SUSrapport

Allt användarstöd för dig som arbetar med Af/FK-samarbetet på samma sida

 

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).