Blanketter

Här hittar du alla SUS-blanketter på Susam.se samlade på ett och samma ställe.


Behörigheter

9460 Beställning användare i SUS för anställda på Försäkringskassan (finns på blankettlagret på Fia)

9445 Beställning användare i SUS

Anmälan Behörig beställare i SUS

(Enbart för kommuner, landsting och samordningsförbund som har tecknat överenskommelse om SUS-behörigheter)

9463 Anmälan Behörig beställare i SUS

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan


Handläggarstöd

7462 Begäran Gemensam kartläggning

7463 Dokumentation om gemensam kartläggning

7464 Underlag Af/FK-samarbete upphör
 


Samtycke

Samtycke Gemensam kartläggning och aktiva insatser inom samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (finns på intranätet Vis på Arbetsförmedlingen och som wimimall 15434 på Försäkringskassan)

Finansiell samordning och samordningsförbund


Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...

Aktuell driftinformation

  • Byta kontor för deltagare i SUS
    Det går för närvarande inte att byta kontor om en deltagare är i arbetsförberedande insats eller i arbetslivsinriktad insats. Orsaken är identifierad och det kommer åtgärdas så snart det är möjligt.
    Läs mer

Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).