Användarstöd och support > Förbättringsförslag

 

Förbättringsförslag

Ett förbättringsförslag är ett förslag om hur SUS kan utvecklas för att ge en ökad nytta.

Hur anmäler jag ett förbättringsförslag?

Rutinen för att lämna förbättringsförslag för anställda på Arbetsförmedlingen, kommun, landsting eller i ett samordningsförbund är under omarbetning. Tills vidare lämnas förbättringsförslag via Kundcenter för Partner,

e-post: kundcenterpartner@forsakringskassan.se,  Märk mailet SUS förbättringsförslag. 

Om du arbetar på Försäkringskassan följ de interna rutiner för förbättringsförslag som finns för din avdelning.

Vad ska jag tänka på när jag lämnar ett förbättringsförslag?

När du lämnar ett förbättringsförslag är det bra om du anger följande:

  • Vad problemet är idag (inklusive hur det uppstår, påverkan och konsekvenser)
  • Vad förslaget gäller
  • Nyttan som uppstår om förslaget genomförs

Du får givetvis vara anonym men det underlättar för oss om vi kan kontakta dig vid eventuella frågor om förslaget.

Vanliga frågor

 

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).