Kända fel

Det finns en del kända fel i SUS-systemet som har identifierats av Försäkringskassans IT-avdelning. Ett känt fel i SUS innebär att SUS inte fungerar som det är tänkt att det ska göra. Det pågår en översyn av de fel som finns idag och vi försöker så snart som möjligt komma till rätta med dem.

Vanliga frågor

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...

Aktuell driftinformation

  • Byta kontor för deltagare i SUS
    Det går för närvarande inte att byta kontor om en deltagare är i arbetsförberedande insats eller i arbetslivsinriktad insats. Orsaken är identifierad och det kommer åtgärdas så snart det är möjligt.
    Läs mer

Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).