Behörigheter > Allmänt om behörigheter

 

Allmän information om behörigheter

På den här sidan kan du läsa om allmän information om behörigheter till uppföljningssystemet SUS.

Innan du kan logga in och börja arbeta i SUS behöver du en SUS-behörighet. Du behöver också en eller flera behörighetsroller som styr vad du kan göra i systemet. Till sist behöver du ett uppdrag till en samverkansorganisation eller insats i SUS för att kunna registrera uppgifter. Hur just du får behörighet beror på vilken organisation du arbetar för samt vilket uppdrag du ska ha i SUS.

Är du anställd på en kommun, ett landsting eller ett samordningsförbund måste din myndighet först ha tecknat en överenskommelse om behörigheter med Försäkringskassan.

Så här fungerar behörighetsprocessen

1. Beställa SUS-behörighet

En behörig beställare för din organisation beställer en SUS-behörighet med tillhörande behörighetsroller till dig. Olika regler gäller beroende på vilken organisation du arbetar för. Du kan läsa mer via länkarna nedan.

Läs mer – Behörigheter för Försäkringskassan
Läs mer – Behörigheter för Arbetsförmedlingen
Läs mer – Behörigheter för övriga organisationer
Läs mer – Behörighetsroller i SUS

Det är alltid den myndighet där du är anställd som ska beställa din SUS-behörighet.

Är du anställd hos samordningsförbundet så ska samordningsförbundet beställa din behörighet. Arbetar du i en insats som finansieras av ett samordningsförbund så är du inte anställd av samordningsförbundet.

Är du anställd hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, en kommun eller ett landsting så ska denna organisation beställa din behörighet.

2. SUS-användare skapas

Försäkringskassans behörighetsadministration eller lokal behörighetsadministration lägger upp din behörighet i SUS enligt beställningsunderlaget.

3. Tilldela uppdrag

Du kan nu logga in i SUS men innan du kan börja registrera uppgifter i SUS behöver du tilldelas ett uppdrag i en samverkansorganisation eller insats.

Du hittar information under sidorna för Samverkansadministratör och Insatsansvarig för den samverkansform du arbetar med:

Läs mer – Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Läs mer – Finsam

4. Du kan nu arbeta i SUS.

Borttag av behörigheter – du ska aldrig ha mer behörighet än vad du behöver

Du ska aldrig ha mer behörighet än vad du behöver för att kunna utföra ditt arbete. Det är därför viktigt att du ser till att behörigheter och uppdrag du inte längre behöver tas bort.

Du som är ansvarig för uppföljning av behörigheter ska genast beställa borttag av behörigheter som inte längre behövs.

Du som är samverkansadministratör och/eller insatsansvarig ska genast ta bort uppdrag för de användare som längre ska arbeta inom samverkansorganisationen och/eller insatsen.

Utfärda egna behörigheter?

Organisationer med stort antal SUS-användare (mer än 50 SUS-användare) kan själva få utfärda SUS-behörigheter för användare inom den egna organisationen.

Att utfärda egna behörigheter innebär att er organisation tar hand om all administration och support om SUS-behörigheter för era egna anställda.

För att få utfärda egna behörigheter behöver organisationen teckna en överenskommelse med Försäkringskassan.

Kontakta Försäkringskassan på 0771 – 17 90 00 om ni vill veta mer.

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...

Aktuell driftinformation

  • Byta kontor för deltagare i SUS
    Det går för närvarande inte att byta kontor om en deltagare är i arbetsförberedande insats eller i arbetslivsinriktad insats. Orsaken är identifierad och det kommer åtgärdas så snart det är möjligt.
    Läs mer

Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).