FINSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Aktuellt

Dokumentation från Finsamkonferens 2014

2014-04-04

Ett stort tack till alla som deltog på årets nationella Finsamkonferens i Uppsala. Ett särskilt tack till Samordningsförbundet Uppsala län som tillsammans med Nationella rådet var arrangör. Dokumentation från konferensen hittar du under fliken Konferenser och utbildningar.

Nästa års Finsamkonferens arrangeras tillsammans med Samordningsförbundet i Centrala Östergötland.
Vi ses i Linköping!

2014 års nationella Finsamkonferens

Årets nationella Finsamkonferens ägde rum i Uppsala den 1 – 2 april. Temat för konferensen var Samverkan för en öppnare arbetsmarknad. Konferensen, ett samarrangemang av parterna i Nationella rådet och Samordningsförbundet Uppsala län, drog ca 400 deltagare.

Dag 1

Under den första dagen ingick en paneldebatt där frågan var hur vi skapar ett arbetsliv för alla. I panelen deltog såväl riksdagsledamöter som kommun- och landstingspolitiker. På bilden syns utöver de sex deltagarna i panelen också konferensens moderator Ingvar Nilsson.

Moderator Ingvar Karlsson


Den första dagen bjöd också på ett antal seminarier i plenum. Bland annat pratade Li Jansson från Svenskt näringsliv om anställningsbarhet och möjligheter ur arbetsgivarnas perspektiv.

Li Jansson från Svenskt näringsliv


Deltagarna kunde välja mellan olika seminarier varav ett handlade om samordnade insatser genom ESF-projekt. På bilden syns Frida Winnerstig från Försäkringskassans ESF-kansli och Liselott Vahemagi, ordförande i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Frida Winnerstig från Försäkringskassans ESF-kansli och Liselott Vahemagi, ordförande i Samordningsförbundet Östra Södertörn


Under rasterna kunde besökarna ta del av ett antal insatser hos Samordningsförbundet Uppsala. Anette Pettersson, projektledare för Impuls, bemannade en av montrarna.

Anette Pettersson, projektledare för Impuls

Dag 2

Den andra dagen hade unga som specifikt tema under ett av de valbara seminarierna och vid en av eftermiddagens föreläsningar i plenum. I det valbara seminariet med rubriken
Förstärk stödet till unga i syfte att de klarar gymnasiet och finner ett arbete eller fortsätter att studera fick deltagarna höra om projekten Vägar till arbete och Verktyg hela vägen. Projekten är exempel på verksamheter där gymnasieskolor samverkar med samordningsförbundens aktörer för att unga inte ska hamna i utanförskap. På bilden syns från vänster Gunilla Kaev biträdande förbundschef Samordningsförbundet i Jämtlands län, Anita Boman projektsamordnare Hjälpmedelsinstitutet och Anna Strömstedt biträdande rektor i Strömsund.

På bilden syns från vänster Gunilla Kaev biträdande förbundschef Samordningsförbundet i Jämtlands län, Anita Boman projektsamordnare Hjälpmedelsinstitutet och Anna Strömstedt biträtande rektor i Strömsund.


Under eftermiddagens plenumföreläsning berättade Elisabet Modée från Utbildningsdepartementet om utredningen Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) och var processen befinner sig nu.

Elisabet Modée från Utbildningsdepartementet.


Ett av de välbesökta valbara seminarierna var ”Jämnt med FINSAM II – med genusglasögon på”. Helena Johansson som har varit projektledare för Jämnt med Finsam inledde presentationen.

Helena Johansson som har varit projektledare för Jämnt med Finsam.


En av den andra dagens föreläsningar i plenum behandlade KUR-projektet som handlar om möjligheten att utveckla samverkan och en gemensam kunskapsgrund för att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. På bilden Monica Sjögerud, Försäkringskassan, Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen och Mikael Malm Sveriges Kommuner och Landsting.

På bilden Monica Sjögerud, Försäkringskassan, Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen och Mikael Malm Sveriges Kommuner och Landsting.


Som avslutning på konferensen medverkade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Han pratade bland annat om utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige jämfört med Europa, om att psykisk ohälsa ökar som andel av sjukfrånvaron och om sin oro för att nybeviljade aktivitetsersättningar ökar. Ett medskick till konferensdeltagarna var att unga med aktivitetsersättning behöver få stöd att komma vidare för att inte fastna i livslångt utanförskap. Ulf Kristersson avslutade med orden ”samordningsförbund kan göra så mycket!”.

socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

 

Rapport om finansiell samordning

2014-02-26

Nu har Försäkringskassan lämnat rapporten om finansiell samordning 2013 till Regeringskansliet/Socialdepartementet.
Rapporten och ett tillhörande bildspel hittar ni här
Det är ett omfattande arbete som bedrivs genom samordningsförbunden och rapporten belyser ett antal variabler och resultat som bygger på de uppgifter som har registrerats i SUS.

Gå gärna igenom bildspelet  i styrelser, beredningsgrupper etc. för att få en helhetsbild av samordningsförbundens verksamhet och varför inte passa på att göra jämförelser med egna resultat där detta är möjligt.

Finsam.se byter utseende

2014-02-12
Under 2014 kommer webbplatsen finsam.se att byta utseende. Det innebär att det blir lättare att hitta den information som man söker och att tillgänglighet blir bättre. Lanseringen är planerad till senvåren 2014.

Årets Finsamutbildningar

2014-02-10
Nu kan du anmäla dig till årets utbildningar om Uppföljning via SUS och Basutbildning om finansiell samordning. Utbildningarna är till för dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund. Anmälan och mer information hittar du under Konferenser och utbildningar

Anmäl dig till året Nationella Finsamkonferens

2014-02-04
Välkommen att anmäla dig till konferensen Samverkan för en öppnare arbetsmarknad, 1-2 april i Uppsala. Nationella rådet för finansiell samordning arrangerar konferensen tillsammans med Samordningsförbundet Uppsala län. Aktuella frågor som tas upp är exempelvis ungdomsarbetslösheten och hur vi skapar ett arbetsliv för alla. Medverkar gör bl.a. Ulf Kristersson socialförsäkringsminister, Ingvar Nilsson nationalekonom samt representanter från Finsamfinansierade insatser runt om i landet.

Hämta program (pdf, 650 kB)
Anmälan och mer information hittar du här: Nationell Finsamkonferens 2014

Resultat av finansiell samordning

2014-01-30
Under 2013 deltog drygt 36 900 individer i Finsamfinansierade insatser*. Fler personer är i arbete eller studier efter Finsaminsatserna. Av uppföljningen framgår också att behovet av försörjningsstöd minskat från 49 ner till 29 procent. Den verksamhet som samordningsförbunden finansierar har ett stort fokus på unga deltagare i åldern 16 - 29 år. 56 procent av det totala antalet deltagare är unga.
*Ej unika individer
Ladda ner hela sammanställningen ”Resultat av finansiell samordning 2013

Nyfikenhet och intresse för att bilda förbund

2014-01-22
Den 13 och 20 januari bjöd Nationella rådet för finansiell samordning in kommuner, landsting samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan till inspirationsdagar för de som inte ingår i ett samordningsförbund. Sammantaget har 45 personer deltagit. Dagen kom till efter enkätundersökningen som skickades till kommuner och landsting som inte är med i förbund.

- Det är roligt att det finns ett intresse från fler kommuner och landsting att bilda förbund och att dagen kan bidra till det, säger Ulrika Persson ordförande i Nationella rådet.

- Det finns ett intresse och en nyfikenhet att få kunskap om vad det innebär att ha ett samordningsförbund och vad de kan bidra med. Dagen har gett mig tips och idéer för att bilda förbund, vi är olika i landet och Finsam ger en möjlighet att anpassa sig utifrån olikheterna för att stödja personer att närma sig arbetsmarknaden, säger Mats Frelin, Söderhamns kommun.

Mats Frelin, områdeschef för resurscentrum intervjuas av Anna Östbom från Nationella rådets arbetsgrupp

Mats Frelin, områdeschef för resurscentrum intervjuas av Anna Östbom från Nationella rådets arbetsgrupp.

Dokumentation från inspirationsdagarna hittar du under Konferenser och utbildningar

Informationen publicerades 2014-02-26

 

Skriv ut
Upp |