Finsam > Deltagaransvarig

 

Deltagaransvarig

Här kan du läsa om hur du som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för en insats och hur det fungerar när deltagare ska registreras in i SUS.

Läs mer

Samtycke

Innan en deltagare får registreras in i SUS måste du inhämta ett samtycke från personen.

Läs mer

Inregistrering av deltagare

En deltagare ska registreras in i en insats i samband med att deltagaren börjar i insatsen.

Läs mer

Utregistrering av deltagare

En deltagare ska registreras ut ur en insats i samband med att deltagaren slutar i insatsen.

Läs mer

Registrera anonyma deltagare

Om en deltagare inte lämnar samtycke till att bli registrerad in i SUS ska du registrera denne som en anonym deltagare. Du ska även registrera personer med skyddade personuppgifter som anonyma deltagare.

Läs mer

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).