Finsam > Insatsansvarig

 

Insatsansvarig

Här kan du läsa om hur du som insatsansvarig arbetar med insatser i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vad insatser är och vilken roll du har som insatsansvarig.

Läs mer

Registrera och administrera insats

Du som insatsansvarig ska skapa och administrera insatser i samverkansorganisationen.

Läs mer

Kategorisera insatser

Samtliga insatser ska ha en inriktning och preciserad inriktning. Du ska också ange målgrupp och om deltagare ska registreras med personuppgifter

Läs mer

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Som insatsansvarig ska du tilldela och ta bort uppdrag till deltagaransvariga till insatser som du ansvarar för.

Läs mer

Registrera insatsbudget

Varje budget år ska du registrera en budget för insatsen.

Läs mer

Registrera volyminsatser

I vissa insatser är det inte intressant att följa upp deltagare med personuppgifter. I dessa insatser ska du som insatsansvarig registrera antal deltagare i insatsen.

Läs mer

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).