Finsam > Insatsansvarig > Tilldela uppdrag (koppla användare)

 

Tilldela uppdrag (koppla användare)

På den här sidan kan du som insatsansvarig läsa om hur du tilldelar uppdrag (koppla användare) till deltagaransvariga i insatser. Du kan också läsa om hur du tar bort uppdrag.

Vad innebär det att tilldela uppdrag?

Som insatsansvarig har du ett viktigt uppdrag i att tilldela uppdrag till deltagaransvariga i insatser. Deltagaransvariga har rätt att registrera personuppgifter om deltagare som deltar i insatsen. De kan också söka och läsa uppgifter om samtliga deltagare i insatsen.

Hur tilldelar jag ett uppdrag?

Du tilldelar uppdrag på sidan Registrera insats.

1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort i panelen Deltagaransvariga för insatsen.

Bild som visar panelen Deltagaransvariga för insatsen på sidan Registrera insats.

2. Skriv in Förnamn, Efternamn och/eller Arbetsgivare på den person som du söker efter.
Du kan välja att söka med *-tecken om du är osäker på stavningen. T.ex. kan du skriva Ka* i fältet Förnamn så får du fram alla person med behörighetsrollen deltagaransvarig som börjar med bokstäverna ”Ka” till exempel ”Kalle” och ”Karl”.

Du kan enbart söka fram användare som har behörighetsrollen deltagaransvarig.

Bild som visar en sökning på ”Karl*” på sidan Välj användare

3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat.

4. I kolumnen Vald markerar du de användare som du vill lägga till från sökresultatet.

5. Klicka på knappen Välj användare.

Bild som visar panelerna Sökresultat och Valt resultat på sidan Välj användare.

6. Upprepa steg 2-5 för att lägga till fler deltagaransvariga till insatsen.

7. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera insats.
Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera insats för att spara ändringarna.

När ska jag ta bort uppdrag?

Du ska genast ta bort uppdrag från deltagaransvariga som inte längre arbetar med insatsen. Du ska också ta bort alla uppdrag för deltagaransvariga när en insats avslutas.

Hur tar jag bort ett uppdrag?

Du tar bort uppdrag på sidan Registrera insats.

1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort i panelen Deltagaransvariga för insatsen.
Markera den eller de användare du ska ta bort i listan genom att markera rutorna i kolumnen Vald.

2. Klicka på knappen Ta bort användare.

3. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera insats.

4. Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera insats för att spara ändringarna.

Bild som visar Ta bort användare på sidan Välj användare.

Här kan du läsa mer

SUS användarhandledningen – Finsam kan du läsa mer om hur du tilldelar och tar bort uppdrag.

SUS användarhandledning – Finsam

Nästa steg: Registrera insatsbudget

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).