FINSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Konferenser och utbildningar

Nationella rådet arrangerar utbildningar och konferenser om finansiell samordning för dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund. Dagarna syftar till att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbund, sprida goda exempel, ge information från de nationella aktörerna samt vidga ditt nätverk med kollegor från andra delar av landet. Här nedan kan du läsa om de aktiviteter som vi arrangerar och ta del av dokumentation från tidigare arrangemang.

Kalendarium

Tid Aktivitet Program och anmälan Plats
18 mars 2014
Inställt pga lågt deltagar-antal
Finansiell samordning-
basutbildning

 

 
5 maj 2014 Finansiell samordning-
basutbildning

Hämta program

Länk till anmälan

Stockholm
30 sept 2014 Uppföljning av FINSAM med stöd av SUS - grundutbildning

Hämta program

Länk till anmälan

Stockholm
1 okt 2014 Uppföljning av FINSAM med stöd av SUS - fortsättningsutbildning

Hämta program

Länk till anmälan

Stockholm
27 okt
2014
Förbundschefsdag Program kommer senare. Stockholm
Hösten 2014 Temadag    
Hösten 2014 Temadag    
April 2015 Nationell Finsamkonferens   Linköping

Tips! Ola Andersson från samordningsförbundet Göteborg Hisingen-Delta arbetar på uppdrag åt Nationella rådet för finansiell samordning med att utbilda, informera, inspirera och stödja samordningsförbund. Ta gärna kontakt med Ola om ni önskar basutbildningar i finansiell samordning på hemmaplan.
Ola Andersson kan ni nå via e-post: ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se eller tfn:031-366 66 95 och 0703-052755

 

Dokumentation från genomförda konferenser

Här hittar du dokumentation från Nationella rådets genomförda konferenser och utbildningar.

2014

Nationell Finsamkonferens i Uppsala

Program för konferensen


Föreläsningar tisdag 1 april

Nationella rådets arbete- nu och framåt

Arbetsgivarnas perspektiv_Almega

Arbetsgivarnas perspektiv_SKL

Samordningsförbund 2.0


Föreläsningar onsdag 2 april

Kvinnor med sjukskrivna än män? - Jämnt med Finsam II

KUR-projektet

Unga som varken arbetar eller studerar

- Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan, SOU 2013:74

- Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun, SOU 2013:13

- Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, Prop. 2013/14:191

Regeringen om utanförskapet

Seminarier 1-2 april

Samhällsekonomisk lönsamhet

Utvärdering av Finsam

forts. Utvärdering av Finsam

Rådets strategi och arbete_fördjupning

Samordnade insatser genom ESF-projekt

Förstärk stödet till unga i skolan

Samordningsförbund en struktur för långsiktig samverkan

Jämnt med FINSAM II- med genusglasögon på

Sjuk och osynlig?

Vad kan vi lära av en utvärdering av ett förbund?

Samverkanseffektivitet och ”stuprörsbudgetering”SUS grund- och fortsättningsutbildning

SUS grundutbildning, 24 mars

SUS fortsättningsutbildning, 25 mars

 


Inspirationsdag om Finsam

Nationella rådet - Gemensam strategi

Erfarenheter från förbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Erfarenheter från samordningsförbundet i Skellefteå

Samordningsförbundet Finsam Gotlands hemsida

Samordningsförbundet i Jämtlands läns hemsida

Program


--------------------------------------

Revision av samordningsförbund
Aktuellt om finsam 2014 O Andersson

Den statliga revisionen I Bergqvist

H Olsson Revisionens uppgifter (beskrivning från 2006)

Revision av samordningsförbund 2014 K Tengdelius

Så här arbetar vi – erfarenheter från statens revisorer L Egenäs


2013

Uppföljning via SUS

SUS basutbildning, 17 september

SUS fortsättningsutbildning, 18 september

 

Dokumentation från basutbildning om finansiell samordning 14 maj

Basutbildning 14 maj 2013

 

Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde, 10-11 april

Ett stort tack till alla som deltog på årets nationella Finsamkonferens i Skövde. Ett särskilt tack till de fyra samordningsförbunden i Skaraborg som var medarrangörer. Samordningsförbundet Uppsala län utsågs till medarrangör för Finsamkonferensen 2014! Dokumentation från konferensen kan du ta del av här nedan. Dokumentation publiceras löpande, så håll utkik!

Program för konferensen

Dokumentation från Finsamkonferensen 10-11 april 2013

Sammanställning av enkätsvar från nationell Finsamkonferens

 

Föreläsningar onsdag 10 april

Gemensam strategi för finansiell samordning- Nationella rådet

Läget på arbetsmarknaden- Arbetsförmedlingen

 

Föreläsningar torsdag 11 april

Delaktighet och jämställdhet- Ulrika Eklund

Ta också del av rapporten Smart Ekonomi – att räkna på jämställdhetsvinster

 

Seminarier 10-11 april

Uppdrag Unga vuxna- Samordningsförbundet Umeå

Arbetsintegrerade sociala företag- Tillväxtverket och Coompanion Skaraborg

Att arbeta långsiktigt med implementering som mål- Samordningsförbundet Finsam Falun och Samordningsförbundet Samspelet

Samhällsekonomisk utvärdering- Osvaldo Salas Fil.dr.

Att analysera sin verksamhet med utgångspunkt i SUS- Samordningsförbundet DELTA Hisingen och Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Att analysera sin verksamhet med utgångspunkt från SUS
Finsam i Västra Götaland

Arbetsgivaravgifter, pensionsskuld och andra nyttigheter- PACTA

Lagen om offentlig upphandling (LOU)- SKL

Open space- Samordningsförbundet Norra Västmanland

Hur hittar vi effekter?- IFAU

Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar- Eva Franzén och Gabriel Brandström

 

2012

Utbildning för SUS-stödjare, vintern 2012-2013, Stockholm

Nu erbjuds möjligheten att utbilda egna regionala eller lokala SUS-stödjare. Under fyra heldagar ges information om rollen som SUS-stödjare, kunskap om strukturen i SUS och praktisk kunskap i systemet. Dessutom ägnas tid åt gruppdiskussioner för kvalitetssäkring av systemet, rutiner för uppföljningsarbetet mm. Efter utbildningstillfällena finns möjlighet till fortsatt stöd per telefon.

Läs mer i inbjudan.

 

Temadag om uppföljning och utvärdering, 14 december, Stockholm

Nationella rådet stod värd för en temadag om uppföljning och utvärdering inom finansiell samordning. Dokumentation från dagen kan du ta del av här nedan:

Hur hittar vi effekter? (pdf, öppnar nytt fönster)

Reflektioner kring att utvärdera (pdf, öppnar nytt fönster)

Program 14 december 2012 (pdf, öppnar nytt fönster)

 

Dokumentation: Konferens om unga med funktionsnedsättning,
23 oktober, Stockholm

Regeringen har sedan 2011 uppmärksammat samordningsförbundens betydelse av att organisera samverkan lokalt mellan flera viktiga aktörer för att utveckla stödet till unga med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden och få ett arbete eller börja studera. Prioritering av målgruppen och det aktiva arbetet inom samordningsförbunden har gett resultat. Idag finns ett flertal insatser för målgruppen och erfarenheter från några av dessa verksamheter kan ni ta del av här (pdf, öppnar nytt fönster).

Länk till inbjudan (pdf, öppnar nytt fönster)

 


Temadag om samverkan genom samordningsförbund,
19 oktober, Stockholm

Temadag om samverkan lockade många deltagare. Under dagen diskuterades frågor om samordningsförbundens roll, marknadsföring, uppföljning, systemteori och mycket mer. Tack till samordningsförbunden RAR i Sörmland, Finsam Gotland och Finsam Helsingborg som bjöd på sina erfarenheter. Presentationer från dagen kan du ta del av här

Ta också del av Finsam Gotlands tidning På spåret mot arbetsmarknaden

Läs mer i inbjudan


Revision av samordningsförbund 10 maj, Stockholm

Program (pdf 200 kB, öppnar nytt fönster)

 

Dokumentation från uppföljning och utvärdering 9 maj, Stockholm
Onsdagen den 9 maj 2012 genomfördes en utbildningsdag om uppföljning och utvärdering inom finansiell samordning. Här är dokumentation från dagen.

 

Nationell konferens för finansiell samordning 18-19 april, Karlstad

Ta del av information från dagen via dokumentationen nedan.

Program för konferensen (pdf 109 kB, öppnar nytt fönster)

Föreläsningar onsdag 18 april

Aktuellt från Nationella rådet (pdf, 128 kB, öppnar nytt fönster)

SUS i förbundsarbetet (pdf 229 kB, öppnar nytt fönster)

Arbetsförmågebedömning (pdf, 548 kB, öppnar nytt fönster)

Arbetsförmedlingens arbete för personer med funtionsnedsättning (pdf, 199 kB, öppnar nytt fönster)

Föreläsningar torsdag 19 april

Förstärkt samarbete FK/AF (pdf, 201 kB, öppnar nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering (pdf, 164 kB, öppnar nytt fönster)

KUR- en möjlighet till samverkan (pdf, 276 kB, öppnar nytt fönster)

Framtidsspaning om förbundens roll (pdf 181 kB, öppnar nytt fönster)

Prestationer och effekter i Sveriges välfärd (pdf, 1,27 Mb, öppnar nytt fönster)

Seminarier 18-19 april

Sem. Uppföljning och utvärdering (pdf, 456 kB, öppnar nytt fönster)

Sem. RESA (pdf, 160 kB, öppnar nytt fönster)

Sem. Evidensbaserad praktik (pdf, 4,36 Mb, öppnar nytt fönster)

Sem. ESF i vardagen (pdf 282 kB, öppnar nytt fönster)

 

Dokumentation från SUS-utbildningar våren 2012

Ta del av information från utbildningstillfällena via dokumentationen nedan.
SUS (pdf 330 kB, öppnar nytt fönster)

Checklista för rutiner i SUS (pdf 165 kB, öppnar nyttt fönster)

 

-------------------------------------------------------------

2011

30 november, Konferens om Unga med aktivitetsersättning

I november hölls konferens med temat Unga med aktivitetsersättning. Under denna dag fick landets samordningsförbund möjlighet att ta del av goda exempel på insatser för unga med aktivitetsersättning. Förbunden fick tips på verktyg, metoder och inspiration för att utöka och förbättra stödet till unga som vill ut i arbete eller studier.

Ta del av information från dagen via dokumentationen nedan.

Program och dokumentation från konferens om Unga med aktivitetsersättning.

- Att leva med psykisk funktionsnedsättning- (H)järnkoll
(pdf, 8 114 kB, öppnar nytt fönster)

- Projekt Trampolinen för unga med funktionsnedsättningar- Samordninsgförbundet Trollhättan m.fl
(pdf, 967 kB, öppnar nytt fönster)

- Regelverket vid aktivitetsersättning
(pdf, 151 kB, öppnar nytt fönster)

- Vanligt förekommande diagnoser och olika behov hos unga med aktivitetsersättning
(pdf, 405 kB, öppnar nytt fönster)

- Samordningsförbundens insatser för unga med aktivitetsersättning
(pdf, 56 kB, öppnar nytt fönster)

- Projekt Grenverket för unga som varken arbetar eller studerar- Samordningsförbundet Östra Södertörn
(pdf, 24 kB, öppnar nytt fönster)

- Projekt Lyra för unga med psykisk och social ohälsa- Samordningsförbundet Huddinge (HUSAM)
(pdf, 63 kB, öppnar nytt fönster)

- Supported Employment ett verktyg i arbetet med unga
(pdf, 409 kB, öppnar nytt fönster)

- Program 30 november 2011
(pdf, 71 kB, öppnar nytt fönster)

 

Dokumentation från seminarium om uppföljning och utvärdering den 17 oktober 2011

- ISF-rapport (pdf, 87 kB, öppnar nytt fönster)
- Information om uppföljningssystemet SUS (pdf, 79 kB, öppnar nytt fönster)
- Försörjningsmått (pdf, 24 kB, öppnar nytt fönster)
- Arbetsgrupp för uppföljning (pdf, 147 kB, öppnar nytt fönster)
- Program (pdf, 104 kB, öppnar nytt fönster)

28 april, Malmö

- Basutbildning 2011
- Nationellt stöd

13-14 april, Norrköping

högerpil Program och presentationer

24 mars 2011, Umeå

- Basutbildning 2011
- Nya SUS
- Nationellt stöd

2010

21-22 april, Malmö

högerpil Program och anmälan [öppnar nytt fönster]

Dokumentation från konferensen [pdf 201 kB]

Presentation nr 1: Tre modeller för samverkan [pdf 855 kB]

Presentation nr 2: Open innovation [pdf 442 kB]

Presentation nr 3: Innovation Communities [pdf 585 kB]

Presentation nr 4: Innovation Communities forts. [pdf 710 kB]

22 februari, Stockholm

- Basutbildning
- Nationellt stöd

2009

4-5 november, Stockholm

högerpil Program och presentationer

22-23 april - Piteå

högerpil Program och presentationer

2008

5-6 november - Södertälje

högerpil Program och presentationer

 

16-17 april - Nyköping

högerpilProgram och presentationer

2007

18 september - Nynäshamn

högerpilProgram och presentationer

 

Övriga konferenser

2008

18 september - Stockholm

högerpilProgram och presentationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen publicerades 2014-02-21

 

Skriv ut
Upp |