FINSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Rapporter och utvärderingar

Resultatuppföljning via SUS
Samordningsförbundens rapporter - Kunskapsbank
Försäkringskassans uppföljning av finansiell samordning
Unga med aktivitetsersättning
Kvinnors ohälsa
Uppföljning och utvärdering av finansiell samordning
Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Resultatuppföljning via SUS

2013

Resultat av finansiell samordning, helår 2013

2013 halvår

Deltagare i samverkan januari-juni 2013 (pdf 200 kB, öppnar nytt fönster)

2013 kvartal 1

Resultatuppföljning SUS, januari-mars 2013, (pdf 161kB, öppnar nytt fönster)

2012 helår

Resultatuppföljning SUS (deltagare i samverkan januari-december 2012, pdf 177 kB, öppnar nytt fönster)

2012 kvartal 1-3

Resultatuppföljning SUS (deltagare i samverkan januari-september, pdf 170 kB, öppnar nytt fönster)

Om du själv vill ta ut resultatdiagram för ditt förbund finns diagrammen med lathund samt en excelfil med tabeller och diagram här:

Resultatdiagram och lathund (pdf 210 kB, öppnar nytt fönster)
Tabeller och diagram (xls 185 kB, öppnar nytt fönster)

Samordningsförbundens rapporter - Kunskapsbank

Nationella nätverk för samordningsförbund (NNS) har tagit fram kunskapsbanken där slutrapporter och utvärderingar av samverkansinsatser finansierade av samordningsförbund samlats.

NNS Kunskapsbank

Försäkringskassans uppföljning av finansiell samordning

2013
Uppföljning av finansiell samordning, helår (pdf)
OH-presentation, helår (ppt)
Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret 2013

2012

Uppföljning av finansiell samordning, helår
Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret

2011

Uppföljning av finansiell samordning, helår
Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret

Redovisningar från tidigare år finns på Försäkringskassans webbplats: Regeringsuppdrag

Unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning (2012)

Tio år med aktivitetsersättning- en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga (2012)

Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning (2011)

Kvinnors ohälsa

Utvärdering av projekt som syftar till att minska sjukfrånvaron bland kvinnor

Uppföljning och utvärdering av finansiell samordning

Inspektionen för socialförsäkringen
Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser (2011)
Samverkan inom socialförsäkringen, en sammanställning av uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom verksamheter finansierade med samverkansmedel (2010)

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Nationella rådet för finansiell samordning gav i september 2009 professor Runo Axelsson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i uppdrag att göra en systematisk sammanställning av kunskaper och erfarenheter när det gäller samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering, både från Sverige och från andra länder.

Uppdraget har resulterat i en rapport som redovisar relevant kunskap om samverkan i Sverige och internationellt. Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering – en sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området (2009)

Statskontoret

Fyra år med Finsam (2008)
Finsam rapport 3. Uppföljning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2007)
Fortsättningen med Finsam - målgrupper, insatser och arbetsformer (2006)
Den första tiden med Finsam. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2005)

Förprojektering av ESF-projekt inom Finsam

Studieförbundet Sensus har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund att engagera sig i socialfondsprojekt relaterat till aktuella målgrupper samt till olika samverkans- och driftsformer. Studien baseras på inläsning av dokument, intervjuer, enkät och annan information.

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

 

Informationen publicerades 2014-02-26

 

Skriv ut
Upp |