FINSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Informationsmaterial och rekommendationer

Informationsmaterial
Stödjande dokument och rekommendationer
Administrativa dokument

 

Informationsmaterial

Broschyr om samordningsförbund.

Broschyr om samordningsförbund.

Broschyren kan du få via ditt samordningsförbund eller så kan du ladda ner en utskriftsvänlig version här.

 

Handbok för finansiell samordning

pdf Handbok för Finanisell samordning
Framtagen av Nationella rådet, rev. oktober 2013

 

Kompletterande stöd vid utarbetande av förbundsordningar

pdf Kompletterande stöd vid utarbetande av förbundsordningar
Rev. november 2013

 

REkommendationer och stöd

pdf Rekommendationer och stöd
Framtagen av Västra Götaland, rev. maj 2007

 

SAmverkan för bättre välfärd

pdfSamverkan för bättre välfärd - idéskrift om finanisell samordning


Stödjande dokument och rekommendationer

Beslutsförhet och beslutanderätt i samordningsförbundens styrelser
Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2012-05-31, § 1.

Samverkansparternas representation i förbundsstyrelsen
Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2012-05-31, § 1.

Arvoden till statliga tjänstemän som utsetts till ledamöter ersättare i samordningsförbundens styrelser
Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2012-05-31, § 1.

Samordningsförbund som projektägare för ESF-projekt
Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2011-11-23, § 1.

Samordningsförbund och sociala företag 
Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2011-11-23, § 1

Lokal samverkan kring unga med funktionsnedsättning
Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2012-05-31, § 1.

Administrativa dokument

Mottagare av handlingar från samordningsförbund

 

Informationen publicerades 2013-05-28

 

Skriv ut
Upp |