Finsam > SUSrapport

 

SUSrapport

Här kan du läsa om hur du med behörighet SUSrapport tar ut SUS-rapporter. Du får också information om de olika rapporterna.

Rapporter och uppföljning

Allmän information om rapporter och uppföljning i SUS. Du får också information om behörighetsrollen SUSrapport.

Läs mer

Insatsrapport

Information om rapporten Insatsrapport. I insatsrapporten presenteras övergripande information om insatser, projekt och samverkansteam. Du kan se hur många och vilka typer av insatser som pågår.

Läs mer

Deltagarrapport

Information om rapporten Deltagarrapport. I deltagarrapporten presenteras uppgifter om deltagare som har lämnat samtycke till registrering i SUS och är registrerade med personuppgifter. Beroende på vilket urval du anger kan rapporten visa till exempel förändringar i försörjning och sysselsättning för deltagarna i en viss insats efter insatsens slut jämfört med tiden innan insatsen.

Läs mer

Kostnadsrapport

Information om rapporten Kostnadsrapport. En kostnadsrapport är en rapport för resultatuppföljning av kostnader i samverkansorganisationer och i insatser. Uppgifterna hämtas från samverkansorganisationens budget och från insatsbudgeten.

Läs mer

Registreringsrapport

Information om rapporten Registreringsrapport. I registreringsrapporten presenteras rapporter som visar uppgifter om antalsregistreringar i SUS. Du kan bland annat få uppgifter om antalet insatser, antalet deltagare och antalet deltagare som har avslutat.

Läs mer

Standardrapport insats

Information om rapporten standardrapport insats. I standardrapport insats kan du följa upp antal deltagare, antal anonyma deltagare samt antal i volyminsats.

Läs mer

Standardrapport deltagare

Information om rapporten standardrapport deltagare. I standardrapport deltagare kan du följa upp flera nyckelvariabler för deltagare som är eller har varit aktuella i insatser.

Läs mer

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).