Förbättringsarbete SUS

Sedan en tid tillbaka pågår ett förbättringsarbete gällande SUS. Delar som ses över är bland annat användarhandledningar,
FAQ (Vanliga frågor), interna rutiner, behörighetsprocessen för kommuner, region/landsting och samordningsförbund samt susam.se.

Under 2016 har ett utvecklingsteam för SUS, som bestått av representanter från de olika områden/avdelningar på Försäkringskassan som är involverade i SUS samt externa aktörer, gemensamt identifierat förbättringsområden. Det är detta arbete som ligger till grund för det förbättringsarbete som nu pågår.

Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).