SUSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Välkommen till SUSAM

Susam.se är den officiella webbplatsen för uppföljningssystemet SUS.

Här kan du läsa om hur du kan följa upp samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet som finansieras genom anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen med hjälp av rapporter i SUS.

Du kan också läsa om hur du beställer behörigheter och hur du loggar in och arbetar i SUS. Här finns också alla blanketter som används för SUS.

Om du saknar någon information är du välkommen att kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på telefon 0771-17 90 00 eller e-post kundcenterpartner@forsakringskassan.se.

Anställda på Försäkringskassan kontaktar Försäkringskassans huvudkontor genom att skicka ett verksamhetsärende i ARS till Partnersamverkan – SUS.

Nyheter

SUS

 

2014-04-04
Nya rutiner för behörighetsbeställningar
från den 21 april 2014

Fr.o.m. 21 april gäller nya rutiner för beställning av behörigheter till SUS för dig som är anställd på en kommun, ett landsting eller ett samordningsförbund. Anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan påverkas inte av den nya rutinen. Mer information kommer att publiceras på Susam.se inom kort.

2014-04-04
Uppdaterade blanketter
Blankett 9445 Behörighetsbeställning för användare i SUS och Blankett 9447 Beställning för upplägg av samverkansorganisation har uppdaterats.

2014-03-19
Akut produktionssättning SUS 20 mars kl. 14.00
Den 20 mars kl. 14.00 genomförs en akut produktionssättning av SUS. Produktionssättningen kommer att rätta försörjningskällorna Aktivitetsersättning respektive Sjukersättning.

2014-03-11
Ordinarie produktionssättning SUS 13 mars
Den 13 mars genomförs en produktionssättning i SUS.

Som användare kan du därför inte räkna med att kunna använda SUS under delar av dagen. Mer information finns på sidan Driftinformation

2014-01-24 kl. 13.30
SUS åter tillgängligt
SUS är åter tillgängligt efter att ha varit nedstängd på grund av fel som uppstått i samband med onsdagens driftsättning. Vi beklagar nedtiden som har varit och de konsekvenser det har medfört.

2014-01-16
Uppdaterade användarhandledningar
Användarhandledning SUS – Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uppdaterats.

Användarhandledning SUS – Finsam och Tvåpartsfinsam har uppdaterats. Användarhandledningen har arbetats om helt och inkluderar stöd för rapporter. I samband med detta har användarhandledningen för rapporter tagits bort.

2014-01-16
Produktionssättning 22 januari
Den 22 januari genomförs en produktionssättning i SUS.

Som användare kan du därför inte räkna med att kunna använda SUS under delar av dagen. Mer information finns på sidan Driftinformation.

Användarhandledningarna för Af/FK-samarbete samt för Finsam/Tvåpartsfinsam kommer att uppdateras inför produktionssättningen.


Skriv ut
Upp |