SUSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Behörigheter

Användare på kommun, landsting och samordningsförbund
Användare på Arbetsförmedlingen
Användare på Försäkringskassan
Användarstöd behörigheter
Egna utfärdare

Fr.o.m. 21 april gäller nya rutiner för beställning av behörigheter till SUS för dig som är anställd på en kommun, ett landsting eller ett samordningsförbund. Anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan påverkas inte av den nya rutinen. Mer information kommer att publiceras på Susam.se inom kort.

Enbart anställda på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och samordningsförbund kan få behörighet till uppföljningssystemet SUS.

Användare på kommun, landsting och samordningsförbund

Nedanstående information gäller fram till och med 20 april 2014. Från 21 april kommer nya rutiner att gälla.

För att lägga upp användare från andra myndigheter krävs att de ansvariga cheferna på respektive myndighet först blir upplagda som ”Beställare”. Sedan kan dessa chefer beställa behörigheter för sina anställda. Beställningsprocessen ser kortfattat ut så här:

1. Ansvarig chef begär blanketten för ”Beställare” (9450) genom att ringa Försäkringskassans Kundcenter Partner, telefonnummer 0771-17 90 00.
2. Chefen hämtar ut blanketten som skickats som rekommenderat brev.
3. Fyll i blankett 9450, komplettera med en blankett 9445 per medarbetare som ska ha behörighet, posta en 9450 och alla 9445 till Försäkringskassan).

Blanketterna skickas till:
Försäkringskassan
Verksamhetsstöd
Box 43
933 21 Arvidsjaur

[ Tillbaka till innehållsförteckningen ]

 

Användare på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har skrivit under en överenskommelse som innebär att Arbetsförmedlingen hanterar alla SUS-behörigheter åt sina anställda. Överenskommelsen gäller även Arbetsförmedlingens anställda som arbetar inom samordningsförbund (Finsam).

Beställningar ska inte längre göras till Försäkringskassan.

Arbetar du på Arbetsförmedlingen ska du be din chef beställa behörighet för registreringar i SUS via webbformulär i Vis.

[ Tillbaka till innehållsförteckningen ]

 

Användare på Försäkringskassan

1. Ansvarig chef fyller i blanketten 9460 Beställning användare i SUS för Försäkringskassan som finns i blankettlagret.
2. Chefen signerar blanketten digitalt och skickar den via e-brev till Behörighetsadministrationen via funktionsbrevlådan F VS Behörighetsbeställning.

[ Tillbaka till innehållsförteckningen ]

 

Användarstöd behörigheter

Användarhandledning
Användarhandledning - Behörigheter (pdf 507 kB, öppnar nytt fönster)

Blanketter
9445 Behörighetsbeställning för användare i SUS [pdf 70 kB]

[ Tillbaka till innehållsförteckningen ]

 

Egna utfärdare?

För att lägga upp anställa på andra myndigheter än Försäkringskassan kan myndigheterna skaffa egna "Utfärdare". Att bli utfärdare av behörigheter i SUS innebär att myndigheten tar över all hantering för den egna myndighetens behörighetsadministration i SUS, inklusive den interna supporten. Att utfärda egna behörigheter rekommenderas enbart för myndigheter med ett större antal (minst 50 anställda) SUS-användare.

För att erhålla behörigheten utfärdare behöver din organisation teckna en överenskommelse med Försäkringskassan. Kontakta Kundcenter för partner, telefon 0771-17 90 00, epost: kundcenterpartner@forsakringskassan.se.

[ Tillbaka till innehållsförteckningen ]

 

Informationen publicerades 2013-06-12

 

Skriv ut
Upp |