SUSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Om SUS

SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan.

Försäkringskassan är den myndighet som är systemägare för systemet SUS, men systemet är myndighetsgemensamt. Det innebär att de inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras  genom anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen registreras i systemet.

De samverkansformer som redovisas i systemet är:

 

Informationen publicerades 2013-05-31

 

Skriv ut
Upp |