Utbildning

På den här sidan kan du läsa översiktlig information om utbildningar i uppföljningssystemet SUS.

Webbutbildning

Det finns en webbutbildning framtagen som beskriver hur du arbetar med SUS i praktiken. Dessvärre går det inte längre att komma åt utbildningen via den här sidan. Du som arbetar på Arbetsförmedlingen kan fortfarande göra SUS webbutbildning i utbildningsportalen på Vis och du som arbetar på Försäkringskassan kan göra SUS webbutbildning i Kompetensportalen på Fia. För SUS-användare anställda i kommun, region/landsting eller samordningsförbund finns således ingen webbutbildning att tillgå för närvarande. Ett arbete pågår med att se över nuvarande utbildning. När det arbetet är gjort kommer det åter vara möjligt för alla att gå utbildning via webben.

Utbildningar anordnade av Nationella rådet för finansiell samordning

För dig som arbetar med samordningsförbund och vill lära dig mer om uppföljning via SUS finns möjlighet att avropa utbildning av den nationella processtödjaren i SUS. Det finns det tre olika utbildningar – Grundutbildning, Rapportutbildning samt Insatser och budget. För mer information samt kontaktuppgifter se;

Besök Finsam.se för att läsa mer

Standard Komponenter Sekundäryta

Åtgärder
Läser in...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).