Utbildning

På den här sidan kan du läsa översiktlig information om utbildningar i uppföljningssystemet SUS.

Webbutbildning

I nuläget finns ingen webbutbildning att tillgå gällande SUS. Det kommer tas fram en ny utbildning och tills vidare hänvisas till information och användarstöd som finns på susam.se.

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...

Aktuell driftinformation

  • Byta kontor för deltagare i SUS
    Det går för närvarande inte att byta kontor om en deltagare är i arbetsförberedande insats eller i arbetslivsinriktad insats. Orsaken är identifierad och det kommer åtgärdas så snart det är möjligt.
    Läs mer

Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).