Om Sus > Nyhetsarkiv

Nyheter

2017-12-11

Ny rutin kompletterande frågor för FINSAM

Det införs nu en ny rutin för att registrera kompletterande frågor i SUS. Detta då Försäkringskassan, som är ytterst ansvarig för de uppgifter som finns registrerade i SUS, behöver ha full insyn och kontroll på vilka frågor som registreras.

Rutinen som gäller nu och framåt om ett förbund vill lägga till en eller flera kompletterande frågor är:

  1. Maila samtliga frågor samt svarsalternativ till susam@forsakringskassan.se
  2. Försäkringskassan går igenom frågorna utifrån vad som gäller i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen).
  3. Försäkringskassan svarar samordningsförbundet om det finns några juridiska hinder för frågorna inklusive svarsalternativen.
  4. Förbundschefen/samverkansadministratören registrerar därefter de kompletterande frågor som inte bedömts strida mot PUL.

Observera! Vid val av frågor är det viktigt att tänka på att det inte får registreras känsliga personuppgifter. Så här står det i SUS Användarhandledning FINSAM s 53:

6.1.2 Begränsningar för frågornas innehåll

Du får inte under några omständigheter skapa kompletterande frågor som medför registrering av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (7), det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör deltagarnas hälsa eller sexualliv.


Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).