Om Sus > Nyhetsarkiv

Nyheter

2017-05-11

Gällande överenskommelser för SUS-behörigheter

För att personer anställda i kommun, landsting/region eller samordningsförbund ska kunna få en SUS-behörighet behöver en överenskommelse om behörigheter tecknas med Försäkringskassan. Överenskommelsen anger parternas ansvar och vilka som ska vara behöriga beställare av SUS-behörigheter för organisationen. Många parter har redan en gällande överenskommelse, vilka det är framgår i förteckningen.

Behörighetsöverenskommelse

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).