Om Sus > Nyhetsarkiv

Nyheter

2017-12-20

Driftsättning justeringar i SUS

Den 17 december driftsattes ett antal justeringar i SUS. Det rör sig främst om rättningar men också om införande av ett antal spärrar som kommer hjälpa användare att registrera rätt. Vissa ändringar gäller Af/FK-samarbetet och vissa gäller FINSAM.

Läs mer:

Information om SUS release 2017-12-17

Standard Komponenter Sekundäryta

Åtgärder
Läser in...

Aktuell driftinformation

  • Byta kontor för deltagare i SUS
    Det går för närvarande inte att byta kontor om en deltagare är i arbetsförberedande insats eller i arbetslivsinriktad insats. Arbete pågår för att identifiera orsak.
    Läs mer

Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).