Om Sus > Nyhetsarkiv

Nyheter

2017-07-04

Kompletterande frågor FINSAM

Samordningsförbunden kan registrera kompletterande frågor i SUS, dvs lägga till egna frågor för lokal uppföljning. Vid val av frågor är det viktigt att tänka på att det inte får registreras känsliga personuppgifter.

Så här står det i SUS Användarhandledning FINSAM s 53:

6.1.2 Begränsningar för frågornas innehåll
Du får inte under några omständigheter skapa kompletterande frågor som medför registrering av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (7), det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör deltagarnas hälsa eller sexualliv.

cid:image004.png@01D2E473.24FF2A80

Standard Komponenter Sekundäryta

Actions
Loading...
Susam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies.
Du behöver inte acceptera cookies för att kunna använda uppföljningssystemet SUS. Läs mer om kakor (cookies).