Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Initiera gemensam kartläggning

Information om hur du kontaktar Försäkringskassan för registrering i SUS när du initierar behov av gemensam kartläggning.

Ska jag registrera i SUS när jag initierar gemensam kartläggning?

Nej, det är alltid Försäkringskassan som registrerar begäran om gemensam kartläggning. För att Försäkringskassan ska kunna registrera in deltagaren i SUS så behöver de dock få uppgifter om deltagaren från dig.

Vilka uppgifter ska jag skicka till Försäkringskassan?

Du ska alltid använda dig av blankett 7462 Begäran om gemensam kartläggning. Samtliga uppgifter som är markerade med SUS-logon ska vara ifyllda.

 • Datum (dagens datum)
 • Deltagarens personnummer
 • Deltagarens för– och efternamn
 • Postort
 • Arbetsförmedling och det kontor på Försäkringskassan som ska samarbeta vid den gemensamma kartläggningen
 • Stadsdel (om deltagaren är folkbokförd i Stockholm eller Göteborg)

Anställd

 • Anställd: Ange om deltagaren är anställd eller inte
  • Arbetsgivare: Om deltagaren är anställd ska du ange arbetsgivarens organisationsnummer.
  • Typ av anställning: Om deltagaren är anställd ska du ange typ av anställning.

Egen företagare

 • Eget företag: Ange om deltagaren har ett eget företag.

Inskriven hos Arbetsförmedlingen

 • Inskriven hos Arbetsförmedlingen: Ange om deltagaren var inskriven hos Arbetsförmedlingen direkt före begäran om gemensam kartläggning.

Sysselsättning

 • Arbetar: Ange om deltagaren har arbetat direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Typ av arbete: Om deltagaren har arbetat ska du ange om det var subventionerat och/eller ej subventionerat arbete.
  • Andel av arbete: Ange i vilken omfattning deltagaren har arbetat. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Studerar: Ange om deltagaren har studerat direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Typ av studier: Om deltagaren studerat ska du ange om det var reguljära studier eller arbetsmarknadsutbildning.
  • Andel av studier: Ange i vilken omfattning deltagaren har studerat. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Arbetssökande: Ange om deltagaren har varit arbetssökande direkt före begäran om gemensam kartläggning.
  • Andel arbetssökande: Ange i vilken omfattning deltagaren har varit arbetssökande. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.
 • Arbetsmarknadspolitiskt program: Ange om deltagaren har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program direkt före begäran om gemensam kartläggning.
 • Typ av arbetsmarknadspolitiskt program: Ange vilket program deltagaren har deltagit i.
 • Andel sysselsättning i: Ange i vilken omfattning deltagaren har deltagit i det arbetsmarknadspolitiskt program. 100 procent motsvarar 40 timmar i veckan.

Försörjning

 • Försörjning: Ange vilken eller vilka försörjningar som deltagaren haft direkt före begäran om gemensam kartläggning.
 • Tid för offentlig försörjning: Ange i vilket tidsintervall som deltagaren i obruten följd haft offentlig försörjning direkt före begäran om gemensam kartläggning.

Utbildningsnivå

 • Utbildningsnivå: Ange deltagarens högsta avslutade utbildningsnivå.

I användarhandledningen SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får du information om hur du ska tolka frågorna och de olika svarsalternativen.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – AnvändarhandledningPDF

Blanketten skickar du till det kontor på Försäkringskassan som du samarbetar med.

Blankett 7462 Begäran om gemensam kartläggningPDF

Glöm inte att du måste fått ett samtycke innan du skickar blanketten.

Vanliga frågor

Du kan bortse från avbrott upp till en månad. Gör en rimlighetsbedömning om deltagaren har haft behov av offentlig försörjning under många år och har haft ett eller flera avbrott strax över en månad.

Med offentlig försörjning menas att deltagaren inte kan försörja sig genom arbete utan får ersättning från a-kassa, Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.

Om deltagaren har utbildning från ett annat land ska du välja motsvarande utbildningsnivå i Sverige

Ja, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, ålderspension, delpension och liknande förmåner räknas som Ingen offentlig försörjning i SUS.

Med direkt före menas inom en vecka innan begäran om gemensam kartläggning skickas från den ena myndigheten till den andra.

Du ska ange om deltagaren faktiskt har arbetat, studerat osv. direkt före begäran om gemensam kartläggning. Om deltagaren till exempel har en anställning men inte kunnat arbeta på grund av sjukdom ska du svara Arbetar ej.

Du ska besvara nej på frågan om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsmarknadsutbildning ska registreras under studerar.

I SUS ska du alltid utgå från att 100 procent = 40 timmar/veckan. Det gäller även i exempel som ovan. I detta fall ska du ange 50 procent eftersom deltagaren arbetar 20 timmar i veckan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner