Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Rapporter och uppföljning

Här kan du läsa om rapporter och uppföljning av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i SUS. Du får också läsa om behörighetsrollen SUSrapport.

Vad är SUS-rapporter?

SUS är ett uppföljningssystem med ett eget inbyggt rapportverktyg. I rapportverktyget kan du ta ut olika rapporter som visar olika resultat av samarbetet men även andra intressanta aspekter. De uppgifter som SUS-användare registrerar i SUS sparas i en databas. SUS rapportverktyg hämtar – utifrån dina urval – uppgifter ur databasen och presenterar dessa för dig direkt på skärmen.

Du har möjlighet att följa upp resultatet och övriga uppgifter i samarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Uppgifterna används bland annat som stöd i Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans återrapportering till regeringen.

Vilka SUS-rapporter finns det?

För samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns det tre SUS-rapporter du kan använda; Standardrapport – status, Standardrapport – resultat och Deltagarrapport Af/FK. I standardrapport – status kan du följa upp antal och status på deltagare i samarbetet. I standardrapport – resultat kan du följa upp resultatet för samarbetet utifrån olika rapporttyper.

I Deltagarrapport Af/FK kan du mer utförligt följa upp resultatet av samarbetet utifrån flera variabler. Du har också möjlighet att skräddarsy din rapport genom att använda ett flertal olika urvalsalternativ.

De två förstnämnda rapporterna är standardiserade deltagarrapporter. Det betyder att de utifrån olika så kallade rapporttyper visar specifika delar av samarbetet i form av diagram och tillhörande tabell. Till exempel visar en rapporttyp genomsnittstiden för en deltagare i samarbetet.

Standardrapport-Status

Standardrapport-Resultat

Deltagarrapport Af/FK

Vad innebär att ha behörigheten SUS-rapport?

Behörighetsrollen SUSrapport ger dig behörighet för att kunna söka ut SUS-rapporter. Du har inte tillgång till personuppgifter om deltagare och kan inte i rollen som SUSrapport registrera några uppgifter i SUS.

Varför tar det tid att söka ut SUS-rapporterna?

Det kan ta tid när du söker fram SUS-rapporter, i synnerhet om du arbetar med ett stort urval. Detta beror på att det är mycket information som ska hämtas från databasen vilket gör att det kan ta en viss tid att generera en rapport. När du arbetar med SUS-rapporter behöver du därför tänka på att jobba metodiskt och ger dig tid att göra korrekta sökningar utifrån det urval du är ute efter. Ha tålamod och vänta utan att klicka dig vidare.

Finns det några tekniska begränsningar?

Samtliga SUS-rapporterna innehåller urvalsbilder där du kan göra olika urval innan du genererar en rapport. Vissa funktioner har begränsningar – till exempel kan du enbart söka på en period om 6 månader när du väljer att fördela på kön i Standardrapport – resultat. SUS-rapporten kommer i dessa fall generera ett felmeddelande som informerar dig om vad du behöver göra för att kunna generera rapporten.

Du kan välja att ta ut rapporterna direkt i din webbläsare. Du har också möjlighet att ta ut rapporter i PDF-format och i Excel-format. Om du väljer att ta ut rapporterna i PDF- och/eller Excelformat behöver du ha en program installerade på din dator som kan läsa dessa filer.

Systemkrav för SUS

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner