Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Standardrapport - resultat

Här kan du läsa om SUS-rapporten Standardrapport – resultat. Standardrapport – resultat används för att följa upp resultatet av samarbetet utifrån ett antal olika perspektiv.

Vad kan jag se i standardrapport - resultat

I Standardrapport – resultat kan du skapa rapporter som resultatet av samarbetet utifrån olika perspektiv. Du kan välja mellan de olika perspektiven i så kallade rapporttyper.

Du har möjlighet att få en rapport för en enskild dag och för korta eller långa perioder. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer. Du kan också få jämförelser mellan olika kontor. Utöver detta kan du välja att få samtliga rapporttyper och jämförelsenivåer fördelade på kön, det vill säga en fördelning mellan kvinnor och män.

Dina val i urvalsbilden styr vilka deltagare som kommer att tas med i rapporten.

urvalsbild-standardrapport-resultat

Samtliga rapporter presenteras med diagram och tabell.

Vilka olika rapporttyper kan jag få resultatet presenterat på?

I Standardrapport – resultat kan du välja mellan 3 olika rapporttyper. Ditt val av rapporttyp styr vilket perspektiv av samarbetet som du får se resultatet av. Du kan välja mellan följande rapporttyper:

Visar om deltagare som har avslutat samarbetet efter gemensam kartläggning går vidare till fortsatt handläggning hos Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen samt om de får fortsatt stöd hos kommunen.

Visar antal deltagare som har gått vidare till arbete och/eller studier efter aktiva insatser. Rapporten visar också hur många av dessa som har ökat omfattningen av arbete och/eller studier jämfört med situationen före samarbetet.

Visar antal deltagare som är aktuella för fortsatt handläggning hos Försäkringskassan efter avslutat samarbete. Rapporten visar också hur många av dessa som har ökat omfattningen av arbete och/eller studier jämfört med situationen före samarbetet.

Kan jag få resultatet presenterat på jämförelse mellan olika kontor?

Ja du kan välja olika jämförelsenivåer i Standardrapport – resultat. Du gör ditt val i dropplistan för Jämförelse.

Du kan välja mellan följande jämförelsenivåer:

Visar det aggregerade resultatet för samtliga deltagare för den valda rapporttypen utifrån de urval du gjort i urvalsbilden.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika marknadsområden i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika arbetsförmedlingar i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika verksamhetsområden i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika kontor i ditt urval.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Standardrapport – resultat.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Standardrapport resultat under Rapporter Af/FK-samarbete.

Fördjupad information

I kapitel 6 i SUS-Rapporter Af/FK-samarbete - Användarhandledning kan du läsa mer om Standardrapport – resultat. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet i de olika rapporttyperna.

SUS-Rapporter Af/FK-samarbete - AnvändarhandledningPDF

Vanliga frågor

Vill du ha en ögonblicksbild ska du alltid ange samma datum i från-och-med-datum och i till-och-med-datum. Om du till exempel vill ha en ögonblicksbild idag ska du ange dagens datum i både från-och-med och i till-och-med-datumet.

Alla kombinationer av rapporttyp och jämförelse kan fördelas på kön. Kryssa i rutan Fördela på kön i urvalsbilden så kommer rapporten att redovisa resultatet fördelat på kön.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner