Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Standardrapport - status

Här sidan kan du läsa om SUS-rapporten Standardrapport – status. Standardrapport – status används för att följa upp antal användare i samarbetet utifrån deras status.

Vad kan jag se i Standardrapport - status

I Standardrapport – status kan du skapa rapporter som visar status för antal deltagare i samarbetet. Du kan se antal deltagare som är i insatser (gemensam kartläggning och aktiva insatser), antal deltagare som står i väntan på insatser samt deltagare som har avslutat deltagande i samarbetet under urvalsperioden.

Du har också möjlighet att se antal anonyma deltagare i samarbetet.

Du har möjlighet att få en rapport för en enskild dag och för korta eller långa perioder. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer. Du kan också få jämförelser mellan olika kontor.

Dina val i urvalsbilden styr vilka deltagare som kommer att tas med i rapporten

urvalsbild

Samtliga rapporter presenteras med diagram och tabell.

Vilka olika situationer kan jag få rapporten på?

Du kan välja om du vill se samtliga aktuella deltagare, deltagare i väntan på planerad insats eller deltagare som har avslutat medverkan i samarbete under urvalsperioden samt anonyma deltagare.

När du väljer avslutade deltagare får du också uppgifter om deltagarnas sysselsättning efter samarbetet.

När du väljer samtliga får du med alla deltagare som varit aktuella, stått i väntan på insats samt avslutat samarbetet under den valda sökperioden.

I samtliga ingår dock inte anonyma deltagare.

Med aktuella deltagare menas de deltagare som deltar i gemensam kartläggning, arbetsförberedande insatser eller arbetslivsinriktade insatser.

Med deltagare i väntan på planerad insats menas deltagare som väntar på första möte inom gemensam kartläggning samt deltagare som väntar på att starta arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser.

Med avslutade menas deltagare som har avslutat medverkan i samarbetet under urvalsperioden. Det vill säga de som har registrerats ut ur SUS till Avslutat samarbete, Avbrutet samarbete eller Konsultativt stöd till arbetsgivare.

Samtliga deltagare som uppfyller urvalsvillkoren tas med i rapporten om de har avslutat samarbetet under period. Det vill säga rapporten gör ingen skillnad för om deltagaren avslutat samarbetet efter gemensam kartläggning eller efter aktiva insatser.

Med anonyma deltagare avses deltagare som inte får registreras i SUS med personuppgifter. Det avser deltagare som inte lämnat samtycke samt deltagare med skyddade personuppgifter. Anonyma deltagare registreras in men registreras aldrig ut.

Vilka olika presentation-/jämförelsenivåer kan jag få resultatet presenterat på?

I Standardrapport – status kan du välja mellan sex olika presentation-/jämförelsenivåer. Ditt val styr hur rapporten presenteras och i vissa fall även detaljnivån på rapporten. Du kan välja mellan följande presentation-/jämförelsenivåer:

Visar övergripande antalsuppgifter om deltagare inom ett valt område och vald tidsperiod

Visar samma uppgifter som för Total, men fördelade på kön, över/under 30 år och uppdelat på den myndighet som anmält deltagaren till samarbetet, samt i matristabell även specificerat per arbetsförmedling och kontor. För anonyma deltagare visas fördelning på kön men inte på ålder eller vilken myndighet som har anmält deltagare till samarbetet.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika marknadsområden i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika arbetsförmedlingar i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika verksamhetsområden i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika kontor i ditt urval.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Standardrapport – status.

Du öppnar rapporten i menyträdet. Klicka på Standardrapport status under Rapporter Af/FK-samarbete.

Fördjupad information

I SUS-Rapporter Af/FK-samarbete - Användarhandledning kan du läsa om hur du ska använd urvalsbilden samt vad de olika urvalskriterierna innebär för din rapport.

SUS-rapporter AF/FK-samarbete - AnvändarhandledningPDF

Vanliga frågor

Vill du ha en ögonblicksbild ska du alltid ange samma datum i från-och-med-datum och i till-och-med-datum. Om du till exempel vill ha en ögonblicksbild idag ska du ange dagens datum i både från-och-med och i till-och-med-datumet.

Observera att om du väljer en ”ögonblicksbild” för avslutade deltagare så visas enbart de deltagare som avslutat samarbetet under den dag du har valt

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner