Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Användarstöd Af/FK-samarbete

Här hittar du allt användar- och handläggarstöd för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Du hittar mer information om samarbetet och SUS på sidorna om Af/FK-samarbetet här på Susam.se.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan - AnvändarhandledningPDF

SUS-Rapporter Af/FK-samarbete - Användarhandledning (under uppdatering)

Underlag begäran om gemensam kartläggning

7462 Begäran Gemensam kartläggningPDF

Dokumentationom gemensam kartläggning

7463 Dokumentation om gemensam kartläggningPDF

Underlag för registrering av avslutat samarbete

7464 Underlag Af/FK-samarbete upphörPDF

Samtycke

Samtycke Gemensam kartläggning och aktiva insatser inom samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (finns på intranätet Vis på Arbetsförmedlingen och som wimimall 15434 på Försäkringskassan)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner