Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Användarstöd behörigheter

Här hittar du allt användar- och handläggarstöd för behörighetshanteringen i SUS. Du hittar mer information om behörigheter på sidorna om behörigheter här på Susam.se.

Beställning behörigheter anställda på Försäkringskassan

9460 Beställning användare i SUS för anställda på Försäkringskassan (finns på blankettlagret på Fia)

Beställning behörigheter anställda på kommuner, regioner och samordningsförbund

9445 Beställning användare i SUSPDF

Anmälan behöriga beställare i SUS

(Enbart för kommuner, regioner och samordningsförbund som har tecknat överenskommelse om SUS-behörigheter)

9463 Anmälan Behöriga beställare i SUSPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner