Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Användarstöd behörigheter

Här hittar du allt användar- och handläggarstöd för behörighetshanteringen i SUS. Du hittar mer information om behörigheter på sidorna om behörigheter här på Susam.se.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner