Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Förbättringsförslag

Ett förbättringsförslag är ett förslag om hur SUS kan utvecklas för att ge en ökad nytta.

Hur anmäler jag ett förbättringsförslag?

Rutinen för att lämna förbättringsförslag för anställda på Arbetsförmedlingen, kommun, landsting eller i ett samordningsförbund är under omarbetning. Tills vidare lämnas förbättringsförslag via Kundcenter för Partner, e-post:

kundcenterpartner@forsakringskassan.se

Märk mailet SUS förbättringsförslag.

Om du arbetar på Försäkringskassan följ de interna rutiner för förbättringsförslag som finns för din avdelning.

Vad ska jag tänka på när jag lämnar ett förbättringsförslag?

När du lämnar ett förbättringsförslag är det bra om du anger följande:

  • Vad problemet är idag (inklusive hur det uppstår, påverkan och konsekvenser)
  • Vad förslaget gäller
  • Nyttan som uppstår om förslaget genomförs

Du får givetvis vara anonym men det underlättar för oss om vi kan kontakta dig vid eventuella frågor om förslaget.

Vanliga frågor

Processen tar ofta tid av två skäl:

1) Eftersom ändringar i systemet påverkar många användare så måste vi säkerställa att förslaget inte medför en försämring för en stor del av användarna.

2) Vi kan av tids- och kostnadsskäl inte genomföra alla önskade förändringar i systemet. Vi behöver därför prioritera bland föreslagna förbättringar i systemet. Önskade ändringar ska också vägas och prioriteras med nödvändiga felrättningar.

Ett förbättringsförslag som bedöms inte kunna vara genomförbart just nu på grund av tids- och kostnadsskäl kan komma att bli aktuellt vid ett senare tillfälle.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner