Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Kända fel

Det finns en del kända fel i SUS-systemet som har identifierats av Försäkringskassans IT-avdelning.

Ett känt fel i SUS innebär att SUS inte fungerar som det är tänkt att det ska göra. Det pågår en översyn av de fel som finns idag och vi försöker så snart som möjligt komma till rätta med dem.

Vanliga frågor

Att åtgärda fel är resurskrävande. Tyvärr innebär det att vi ständigt prioriterar vilka åtgärder vi ska genomföra före andra.

Vi kommer alltid att prioritera de fel som får störst påverkan, både avseende allvarlighetsgrad samt antalet användare.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner