Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Support inloggning till SUS

Här hittar du information och stöd om hur du loggar in till SUS med olika inloggningslösningar. Du hittar också stöd om hur du ska göra om det uppstår problem när du försöker logga in i SUS. Informationen är anpassad utifrån den inloggningsmetod du använt dig av för att logga in.

Vilken inloggningsmetod ska jag använda?

Din behörighet är inte kopplad till en särskild inloggningslösning utan till ditt personnummer. Det är din arbetsgivare, det vill säga den som beslutat om och beställt din SUS-behörighet som bestämmer vilken inloggningslösning du ska använda dig av. Vänd dig därför till din arbetsgivare om du är osäker på inloggningslösning just du ska använda dig av.

Om din arbetsgivare har valt att du och dina kollegor ska använda SMS-inloggning så behöver ditt mobiltelefonnummer vara registrerat hos Försäkringskassan. Detta görs i samband med behörighetsbeställningen på blankett 9445. Om mobiltelefonnummer saknades på blanketten, angavs felaktigt eller om du har ett nytt mobiltelefonnummer behöver en ny beställning göras på blankett 9445 där rätt mobiltelefonnummer är angivet.

Jag hamnar på sidan Du saknar behörighet till SUS

Om du hamnar på sidan Du saknar behörighet till SUS så innebär det att du saknar en gällande behörighet till SUS. Du kan läsa om hur du får en SUS-behörighet på behörighetssidorna.

Behörigheter

Anställda på Försäkringskassan

Denna information gäller dig som arbetar på Försäkringskassan och loggar in med ditt personliga tjänstekort.

1. Klicka på Logga in i SUS i övre högra sidan på Susam.se

2. Klicka på Tjänstekort FK för att bli inloggad i SUS

Om du får frågan "Välj certifikat för autentisering" ska du klicka på ditt namn och sedan på knappen OK.

Innan du gör en felanmälan till Helpdesk ska du först kontrollera följande:

1. Aktuell driftsinformation

Läs aktuell driftinformation. SUS kan vara otillgängligt för tillfället.

2. Felanmälan

Gör en felanmälan till Helpdesk via incident i ARS eller kontakta Helpdesk på anknytning 81 000, val 1

 

Anställda på Arbetsförmedlingen

Denna information gäller dig som arbetar på Arbetsförmedlingen och loggar in med ditt personliga tjänstekort.

1. Dubbelklicka på länken för inloggning till SUS på ditt skrivbord för att bli inloggad i SUS

Innan du gör en felanmälan till Helpdesk ska du först kontrollera följande:

1. Aktuell driftsinformation

Läs aktuell driftinformation. SUS kan vara otillgängligt för tillfället.

2. Felanmälan

Gör en felanmälan till Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771–17 90 00.

SMS-inloggning

Denna information gäller dig som loggar in med SMS-lösenord. Om du vill ha möjligheten att logga in med SMS-inloggning måste din behörighet vara beställd med denna inloggningsmöjlighet. Inloggningsuppgifter skickas till det mobilnummer som angivits vid beställningen av din behörighet.

1. Klicka på Logga in i SUS i övre högra sidan på Susam.se

2. Klicka på SMS-inloggning för att öppna inloggningssidan för SMS-inloggning

3. Fyll i följande uppgifter:
• Personnummer: Ange ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
• Lösenord: Ange ditt masterlösenord som du har fått i det första SMS:et när du fick din SUS-behörighet. Lösenordet består av 8 tecken.


Bild som visar den första av två inloggningssidor för SMS-inloggning.

4. Klicka sedan på Logga in.

5. Ett engångslösenord skickas till din mobiltelefon samtidigt som en ny sida öppnas.

6. Skriv in det lösenord du fått till din mobiltelefon i fältet Skriv in ditt engångslösen. Ditt lösenord ”Your OTP:” består av 6 tecken

Bild som visar den andra av två inloggningssidor för SMS-inloggning

7. Klicka på Bekräfta engångslösen för att logga in i SUS.

Innan du kontaktar Försäkringskassan för att göra en felanmälan bör du först kontrollera följande
1. Aktuell driftsinformation
Läs aktuell driftinformation. SUS kan vara otillgängligt för tillfället.

2. Läs ”Vanliga felmeddelande och lösningar vid SMS-inloggning
Hitta lösningen på de vanligaste felmeddelandena som uppstår vid SMS-inloggning

Vanliga felmeddelanden (SMS-inloggning)

3. Felanmälan
Om inget av ovanstående steg har löst ditt problem ska du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771–17 90 00 för att göra en felanmälan.
Om du har förlorat ditt masterlösenord – se Jag har förlorat mitt masterlösenord.

Om du har förlorat ditt masterlösenord ska du göra så här:

1. Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771–17 90 00 för att beställa ett nytt masterlösenord. För att kunna skicka ut ett nytt masterlösenord behöver vi följande information:
• Ditt namn
• Ditt personnummer
• Ditt mobiltelefonnummer (ska vara samma som angetts på din Behörighetsbeställning)
• E-postadress
• Namnet på den organisation du arbetar för

2. Ett nytt masterlösenord skickas ut till ditt registrerade mobiltelefonnummer.

Observera att vi av säkerhetsskäl skickar ett så kallat ”flash-SMS”. Lösenordet raderas automatiskt från mobiltelefonen när du har läst det. Skriv därför upp lösenordet och spara det på säkert ställe innan du klickar bort lösenordet från skärmen.

Nytt mobiltelefonnummer

Om du har ett nytt mobiltelefonnummer eller om det mobiltelefonnummer som angetts på din behörighetsbeställning (9445) är felaktigt behöver en ny blankett Beställning användare i SUS skickas in.

Se sidan behörigheter för mer information

E-legitimation via Telia

Denna information gäller dig som loggar in med BankID utfärdad av Telia, det vill säga på fil via Ica Banken eller Telia via kort

1. Klicka på Logga in i SUS i övre högra sidan på Susam.se.

2. Klicka på Telia.

3. Bekräfta för att logga in i SUS.

Inloggningsprocessen för ditt BankID fungerar på olika sätt beroende på ditt operativsystem. Mer detaljerad information om hur du loggar in med din e-legitimation kan du läsa på länkarna nedan.

Information om BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du kontaktar Försäkringskassan för att göra en felanmälan bör du först kontrollera följande

1. Aktuell driftsinformation
Läs aktuell driftinformation. SUS kan vara otillgängligt för tillfället.

2. Kontrollera utfärdare
Kontrollera att du har en e-legitimation utfärdad via Telia. Har du e-legitimation via Nordea ska du använda dig av Inloggning med e-legitimation från Nordea. Har du ett BankID utfärdat av en annan bank ska du logga in med valet Inloggning med BankID.

3. Kontrollera datorn
Kontrollera att du sitter vid en dator som du har laddat ner e-legitimationen till. Den fungerar bara på den eller de datorer som du har laddat ner den till.

4. Kontrollera giltighetstiden för din e-legitimation
Kontrollera om giltighetstiden har gått ut för din e-legitimation. Om e-legitimationen har gått ut ska du kontakta din utfärdare för att förnya e-legitimationen. Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad.

5. Testa din e-legitimation och kontrollera systemkrav
Om e-legitimationen är installerad och giltig men du ändå inte kan logga in kan du först testa att den fungerar som den ska via länken Testa din e-legitimation nedan. Om testet visas att e-legitimationen är skadad eller om testet misslyckas kontaktar du Telia för hjälp.

Ofta kan inloggningsproblemet bero på att e-legitimationen inte kan kombineras med den typ av webbläsare, säkerhetsprogramvara och/eller operativsystem som du använder. Mer detaljerad information om vilka tekniska förutsättningar som gäller för just din e-legitimation finns att läsa under länken Systemkrav nedan.

Systemkrav (www.telia.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa din e-legitimation (www.telia.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Läs ”Vanliga felmeddelande och lösningar”
Hitta lösningen på de vanligaste felmeddelandena som uppstår vid inloggning med e-legitimation och BankID.
Vanliga felmeddelanden (BankID och e-legitimation)

7. Felanmälan
Om inget av ovanstående steg har löst ditt problem ska du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771–17 90 00 för att göra en felanmälan.

Mobilt BankID

Denna information gäller dig som loggar in med Mobilt BankID.

BankID

Denna information gäller dig som loggar in med BankID. BankID är en e-legitimation som utfärdas av flera olika banker.

1. Klicka på Logga in i SUS i övre högra sidan på Susam.se

2. Klicka på BankID.

3. Bekräfta din inloggning.
Inloggningsprocessen för din e-legitimation fungerar på olika sätt beroende på ditt operativsystem. Mer detaljerad information om hur du loggar in med din e-legitimation kan du läsa på länkarna nedan.

Hjälp med BankID säkerhetsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du kontaktar Försäkringskassan för att göra en felanmälan bör du först kontrollera följande

1. Aktuell driftsinformation
Läs aktuell driftinformation. SUS kan vara otillgängligt för tillfället.

2. Kontrollera utfärdare
Kontrollera att du har en e-legitimation utfärdad av en bank som kallar e-legitimation för BankID. Har du e-legitimation via Nordea ska du använda dig av Inloggning med e-legitimation från Nordea. Har du e-legitimation via Telia ska du använda dig av Inloggning med e-legitimation från Telia.

3. Kontrollera datorn
Kontrollera att du sitter vid en dator som du har laddat ner e-legitimationen till. Den fungerar bara på den eller de datorer som du har laddat ner den till.

4. Kontrollera giltighetstiden för ditt BankID
Kontrollera om giltighetstiden har gått ut för ditt BankID. Om ditt BankID har gått ut ska du kontakta din utfärdande bank för att förnya ditt BankID. Giltighetstiden för ett BankID är begränsat.

5. Testa ditt BankID och kontrollera systemkrav
Om ditt BankID är installerat och giltigt men du ändå inte kan logga in kan du först testa att det fungerar som det ska via länken Testa din e-legitimation nedan. Om testet visas att ditt BankID är skadat eller om testet misslyckas kontaktar du din bank för hjälp.

Ofta kan inloggningsproblemet bero på att ditt BankID inte kan kombineras med den typ av webbläsare, säkerhetsprogramvara och/eller operativsystem som du använder. Mer detaljerad information om vilka tekniska förutsättningar som gäller för just ditt BankID finns att läsa under länken Systemkrav nedan.

Systemkrav (www.bankid.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa din e-legitimation (www.bankid.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Läs ”Vanliga felmeddelande och lösningar”
Hitta lösningen på de vanligaste felmeddelandena som uppstår vid inloggning med e-legitimation och BankID.
Vanliga felmeddelanden (BankID och e-legitimation)

7. Felanmälan
Om inget av ovanstående steg har löst ditt problem ska du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771–17 90 00 för att göra en felanmälan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner