Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Vanliga felmeddeanden (SMS-inloggning)

På den här sidan har vi samlat de vanligaste felmeddelandena när du använder inloggning med SMS-inloggning och lösningar på dessa. Om du inte får svar här kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner – kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vanliga felmeddelanden (SMS-inloggning)

Felmeddelande NEE537:
Inloggningen misslyckades - NEE537

Din inloggning misslyckades, detaljerad felbeskrivning:
Tekniskt fel.

  • Felaktigt användarnamn eller lösenord. Kontakta oss om problemet kvarstår, ange då felkod 537. Kontaktuppgifter till kundtjänst hittar du på inloggningssidan.
  • Felmeddelandet innebär att du har angett felaktigt personnummer och/eller lösenord.
  • Personnummer: Du ska ange ditt personnummer med 12 siffror inklusive sekelsiffror. Du får inte använda bindestreck eller använda mellanslag. (Format: ÅÅMMDDNNNN)

Lösenordet: Ditt masterlösenord utgörs av 8 tecken. Det är viktigt att du skiljer mellan gemener och versaler.

Om ovanstående inte hjälper ska du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner. Kontaktuppgifter hittar du längst ner

Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner

Om ovanstående frågor och svar inte hjälpte dig kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Telefon: 0771–17 90 00

E-post: kundcenterpartner@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner