Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Behörigheter för övriga organisationer

På den här sidan kan du läsa om behörighetsprocessen i SUS för anställda på kommuner, landsting och samordningsförbund. Du får dels läsa hur myndigheten blir behörig beställare och hur enskilda medarbetare får SUS-behörigheter.

Behörighetsprocessen – hur du får en behörighet

1. Myndigheten tecknar en överenskommelse om behörigheter med Försäkringskassan.

Enbart myndigheter som tecknat en överenskommelse kan beställa SUS-behörigheter.

Behörighetsöverenskommelse

2. Försäkringskassan registrerar behöriga beställare enligt överenskommelsen

Behörighetsöverenskommelse

3. Behörig beställare beställer SUS-behörighet

Beställa behörighet

4. SUS-användare skapas

Försäkringskassans Behörighetsadministration lägger upp behörighet enligt beställningen

5. Tilldela uppdrag

Samverkansadministratör och/eller insatsansvarig i SUS tilldelar uppdrag till användaren i en samverkansorganisation och/eller insats.

Tilldelad ett uppdrag

Om du har fått en SUS-behörighet men saknar ett uppdrag till en insats/kontor eller en samverkansorganisation ska du göra följande:
Vänd dig till den som är samverkansadministratör eller insatsansvarig för samordningsförbundet.

Tilldela uppdrag till samverkansadministratörer och insatsansvariga i Finsam

Tilldela uppdrag till deltagaransvariga i Finsam

Beställaren – behörig person att beställa SUS-behörigheter

Det är enbart personer som har rollen beställare som kan beställa SUS-behörigheter till medarbetare i den egna organisationen.

Av säkerhetsskäl behöver de personer som är beställare först registreras som sådan hos Försäkringskassan. Detta görs i samband med att myndigheten tecknar en behörighetsöverenskommelse med Försäkringskassan.

Varje myndighet bestämmer själva enligt sina egna riktlinjer om vem eller vilka som får vara beställare.

Behörigheten som beställare innebär inte någon behörighet till SUS.

Om du behöver mer hjälp

Du kan läsa om behörighetshanteringen i användarhandledningen för SUS-behörigheter. I kapitel 4 beskrivs behörighetsprocessen för kommuner, landsting och samordningsförbund.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Nyheter

Nyheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner