Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Behörighetsöverenskommelse

För att kunna få beställa behörigheter för sina anställda i SUS behöver myndigheten först teckna en överenskommelse om behörigheter med Försäkringskassan. Överenskommelsen anger parternas ansvar och vilka som ska vara behöriga beställare av SUS-behörigheter för organisationen.

Överenskommelsen är en förutsättning för att kunna få beställare registrerade hos Försäkringskassan. Enbart registrerade beställare kan beställa behörigheter till myndighetens användare.

Här är en förteckning över vilka parter som har gällande överenskommelser med Försäkringskassan för behörigheter till SUS.

Organisationer med gällande överenskommelse Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad innehåller behörighetsöverenskommelsen?

Behörighetsöverenskommelsen innehåller uppgifter om:

  • överenskommelsens innehåll
  • överenskommelsen omfattning
  • vem som är behörig att underteckna överenskommelsen
  • respektive parts ansvar
  • överenskommelsen giltighetstid
  • hantering av tillägg och ändringar
  • övergångsbestämmelser
  • uppsägning av överenskommelsen

Processen för att ta fram en överenskommelse

Om din myndighet vill teckna en överenskommelse för att kunna beställa SUS-behörigheter ska ni göra på följande sätt:

1. Fyll i och skriv under två exemplar av överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Pdf, 305.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1: Beskrivning av uppföljningssystemet SUS Pdf, 502.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Beskrivning av behörighetsprocessen i SUS Pdf, 416.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse ska skrivas under i två exemplar av firmatecknare.

Bilaga 1 och 2 behöver inte skickas in till Försäkringskassan.

2. Fyll i och skriv under blankett "9463 Anmälan behörig beställare i SUS"

Ange samtliga personer som ska vara behöriga beställare för er organisation i SUS.

Blanketten ska undertecknas av en firmatecknare.

9463 Anmälan behörig beställare i SUS Pdf, 748.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Skicka in två exemplar av underskriven överenskommelse samt ett exemplar av underskriven anmälan till Försäkringskassan

Underskrivna överenskommelser och blankett "9463 Anmälan behörig beställare i SUS" skickas till:

Försäkringskassan
SUS
Utvecklingsstyrning
103 51 Stockholm

4. Försäkringskassan skriver under överenskommelsen.

Överenskommelsen träder i kraft när båda parter skrivit under överenskommelsen. Försäkringskassan skickar ert exemplar av den gällande överenskommelsen till er.

5. Försäkringskassans behörighetsadministration registrerar namngivna personer som beställare.

En bekräftelse skickas ut till beställarna när registreringen är klar. De kan nu beställa SUS-behörigheter. Det är först när en tilldelats behörigheten att beställa behörigheter och fått bekräftelsen på det som det är läge att skicka in en blankett "9445 Beställning användare i SUS". Görs det innan beställaren blivit behörig kan inte behörighetsadministrationen hantera anmälan.

Lathund för att beställa behörigheter till SUS – för anställda i kommun, landsting och samordningsförbund Pdf, 205.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering av behöriga beställare

Samtliga uppdateringar – nya, ändrade och borttag – av beställare för er organisation ska göras på blankett "9463 Anmälan behörig beställare i SUS".

9463 Anmälan behörig beställare i SUS Pdf, 748.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg:

Beställa behörigheter

Om du behöver mer hjälp

Du kan läsa mer om behörighetsöverenskommelsen i användarhandledningen för SUS-behörigheter.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha mer information om behörighetsöverenskommelser eller beställa en ny bilaga för att uppdatera behöriga beställare om ni redan har en överenskommelse kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Överenskommelsen får enbart skrivas av en firmatecknare för er organisation för att vara gällande.

Försäkringskassan kommer att kontakta er och meddela er att ni måste teckna en överenskommelse med Försäkringskassan innan vi kan registrera era beställare. Försäkringskassan kommer alltså inte registrera de namngivna personerna som beställare.

Varje myndighet bestämmer själva enligt sina egna riktlinjer om vem eller vilka som får vara beställare. Behörigheten som beställare innebär inte någon behörighet till SUS.

Nej, överenskommelsen gäller tillsvidare. Om beställares behörigheter upphör på grund av tvåårsgränsen eller om ni av något annat skäl behöver uppdatera listan över era behöriga beställare ska ni fylla i blankett "9463 Anmälan Behörighet beställare i SUS " och skicka in denna till Försäkringskassan.

Registrerade beställare beställer SUS-behörigheter till medarbetare inom den egna myndigheten på blankett "9445 Beställning användare i SUS".

Beställa behörigheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner