Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Beställa SUS-behörigheter

På den här sidan kan du som arbetar på en kommun, ett landsting eller ett samordningsförbund läsa om hur du beställer en SUS-behörighet.

Beställa behörighet

9445 Beställning användare i SUS Pdf, 751.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i beställning på blankett "9445 Beställning användare i SUS". Det är viktigt att fylla i korrekt mobiltelefonnummer om din medarbetare ska logga in med SMS-inloggning. Ifyllnadsanvisningar finns på blanketten. Skriv ut och skriv under blanketten.

Observera att beställaren måste ha fått en bekräftelse på att hen har blivit behörig beställare innan blankett "9445 Beställning användare i SUS" skickas in. Görs det innan beställaren blivit behörig kan inte behörighetsadministrationen hantera anmälan.

Behörighetsroller i SUS

Blanketten skickas till följande adress:

Försäkringskassan
Verksamhetsstöd
Box 43
933 21 Arvidsjaur

Försäkringskassans behörighetsadministration tilldelar behörigheten enligt beställningen. Bekräftelse skickas ut per automatik till beställaren och till användaren. SUS-användaren kan nu logga in i SUS.

Om användaren har en eller flera av behörighetsrollerna samverkansadministratör, insatsansvarig eller deltagaransvarig behöver denne tilldelas ett uppdrag till en samverkansorganisation eller en insats.

Du hittar information under sidorna för Samverkansadministratör och Insatsansvarig för den samverkansform du arbetar med:

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Finsam

Om du behöver hjälp

Du kan också läsa om hur du beställer behörigheter i användarhandledningen för SUS-behörigheter.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver ytterligare hjälp (avseende steg 1-3) kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Saknar din medarbetare uppdrag ska du istället läsa om tilldelning av uppdrag. Du hittar informationen under sidorna Samverkansadministratör och Insatsansvarig för den samverkansform du arbetar med.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Finsam

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner