Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Ta bort behörigheter

På den här sidan kan du som är beställare på en kommun, ett landsting eller ett samordningsförbund läsa om hur du beställer borttag av SUS-behörigheter för medarbetare inom din organisation.

En person ska aldrig ha mer behörighet än vad denne behöver för att utföra sitt arbete. Du som beställare ska därför enligt den överenskommelse er organisation tecknat med Försäkringskassans genast vid behov beställa borttag av behörigheter som inte längre behövs.

Ta bort behörigheter

9445 Beställning användare i SUS Pdf, 751.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i beställning om att ta bort behörighet på blankett "9445 Beställning användare i SUS".

Ifyllnadsanvisningar finns på blanketten.

Skriv ut och skriv under blanketten.

Blanketten skickas till följande adress:

Försäkringskassan
Verksamhetsstöd
Box 43
933 21 Arvidsjaur

Om användaren har en eller flera av behörighetsrollerna samverkansadministratör, insatsansvarig eller deltagaransvarig så ska samverkansadministratör och/eller insatsansvarig ta bort uppdrag från samverkansorganisation och/eller insatser.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Finsam

Försäkringskassans behörighetsadministration tar bort behörigheten enligt beställningen. Bekräftelse skickas ut per automatik till beställaren och till den anställde.

Om du behöver hjälp

Du kan också läsa om hur du beställer borttag av behörighet i användarhandledningen för SUS-behörigheter.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver ytterligare hjälp (avseende steg 1–2 och 4) kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Om du vill veta mer om att ta bort uppdrag ska du istället använda följande länkar:

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Finsam

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner