Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Tröghet i SUS

Det kan finnas en viss tröghet i SUS, när användare klickar på Spara och det då ser ut som att det inte händer något. Då klickar man igen vilket gör att det skapas multipla poster i databasen för det man vill spara, till exempel medverkan av en deltagare i en insats när man registrerar deltagaruppgifter.

Ett felmeddelande dyker upp där det står Fel! samt att det är ett oväntat applikationsfel.

Bild på Felsida SUS

Om du råkar ut för att systemet upplevs som trögt, ha lite tålamod vid registreringen och låt SUS arbeta utan att klicka flera gånger på spara.

Felsökning pågår.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner