Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Finsam

Observera! SUS ska inte användas för inrapportering av insatser finansierade av samordningsförbund från och med 1 januari 2023. Efter årsskiftet ska SUS endast användas för registrering av deltagare och ekonomi för att kunna färdigställa 2022 års utfall.

Här kan du läsa om hur Finsam och samordningsförbund följs upp i uppföljningssystemet SUS. Du kan också läsa om hur du arbetar i SUS utifrån din behörighetsroll.

I undermenyn för Finsam kan du läsa om:

Välj din behörighetsroll i SUS i menyn för att få mer information om din roll och om hur du arbetar i SUS.

Viktig information om återrapportering

Försäkringskassan har i uppdrag att återrapportera finansiell samordning genom samordningsförbund till regeringen. Återrapporteringen bygger på uppgifter som samordningsförbunden rapporterar in i SUS. Registrering i SUS ska ske fortlöpande under året men vissa datum är särskilt viktiga att uppmärksamma. För att kunna identifiera insatser för prioriterade målgrupper behöver vissa insatser märkas.

Uttag av märkning SUS 2022 Pdf, 139.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyheter

Nyheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner