Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Finsam

Här kan du läsa om hur Finsam och samordningsförbund följs upp i uppföljningssystemet SUS. Du kan också läsa om hur du arbetar i SUS utifrån din behörighetsroll.

I undermenyn för Finsam kan du läsa om:

Välj din behörighetsroll i SUS i menyn för att få mer information om din roll och om hur du arbetar i SUS.

Viktig information om återrapportering

Försäkringskassan har i uppdrag att återrapportera finansiell samordning genom samordningsförbund till regeringen. Återrapporteringen bygger på uppgifter som samordningsförbunden rapporterar in i SUS. Registrering i SUS ska ske fortlöpande under året men vissa datum är särskilt viktiga att uppmärksamma. För att kunna identifiera insatser för prioriterade målgrupper behöver vissa insatser märkas.

Uttag märkning i SUS 2019PDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner