Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Deltagaransvarig

Här kan du läsa om hur du som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för en insats och hur det fungerar när deltagare ska registreras in i SUS.

Hur fungerar det?

Samtycke

Innan en deltagare får registreras in i SUS måste du inhämta ett samtycke från personen.

Samtycke

Inregistrering av deltagare

En deltagare ska registreras in i en insats i samband med att deltagaren börjar i insatsen.

Inregistrering av deltagare

Utregistrering av deltagare

En deltagare ska registreras ut ur en insats i samband med att deltagaren slutar i insatsen.

Utregistrering av deltagare

Registrera anonyma deltagare

Om en deltagare inte lämnar samtycke till att bli registrerad in i SUS ska du registrera denne som en anonym deltagare. Du ska även registrera personer med skyddade personuppgifter som anonyma deltagare.

Registrera anonyma deltagare

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner