Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Hur fungerar det?

Här kan du läsa om hur processen att registrera deltagare i SUS fungerar. Du får också läsa om vad du som är deltagaransvarig har för uppgifter i SUS.

Hur och när registrerar jag uppgifter om deltagare i SUS?

Du ska registrera uppgifter om deltagare när de börjar och när de slutar i en insats som anordnas av samordningsförbundet. Vi kallar dessa registreringstillfället för inregistrering respektive utregistrering. Du ska registrera uppgifterna löpande i SUS.

En deltagare kan delta i en insats flera gånger och deltagare kan också delta i olika insatser samtidigt eller vid olika tillfällen. Varje insats räknas för sig och du ska alltid registrera in deltagaren varje gång denne startar och slutar i en insats.

Innan du får registrera personuppgifter om en deltagare måste du först få ett samtycke från deltagaren. Du får heller aldrig registrera personuppgifter om en deltagare som har skyddade personuppgifter.

Deltagare som inte lämnar ett samtycke och deltagare som har skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare i SUS.

Vilka uppgifter har jag som deltagaransvarig?

Som deltagaransvarig har du till uppgift att registrera uppgifter om deltagare i de insatser som du ansvarar för. Du har tillgång till personuppgifter om deltagare som deltar eller har deltagit i ”dina” insatser. Du ansvarar för att hämta in ett skriftligt samtycke från deltagaren innan du registrerar personuppgifter i SUS. Du kan inte samtidigt ha behörighetsrollen samverkansadministratör eller vara registrerad beställare av behörigheter.

På susam.se kan du läsa mer om hur utför olika moment i SUS:

  • Registrera in och registrera ut deltagare till och från insatser.
  • Hämta in deltagarens skriftliga samtycke till att få registrera uppgifter om denne i SUS.
  • Registrera deltagarens försörjningskällor före och efter insatsen.
  • Registrera deltagarens utbildningsnivå.
  • Registrera datum då deltagaren påbörjade och avslutade insatsen.
  • Registrera deltagarens sysselsättning före och efter insatsen.
  • Registrera avslutningsanledning.
  • Registrera anonyma deltagare.

Vad behöver jag för att kunna börja arbeta i SUS?

För att kunna börja arbeta som deltagaransvarig för en insats i ditt samordningsförbund i SUS behöver du följande:

  • SUS-behörigheten deltagaransvarig
  • Vara tilldelad ett uppdrag som deltagaransvarig för en insats i din samverkansorganisation (samordningsförbundet)

Saknar du uppdrag till din insats ska du vända dig till en insatsansvarig för samordningsförbundet.

Nästa steg:

Samtycke

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner