Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera anonyma deltagare

På den här sidan kan du som är deltagaransvarig läsa om hur du registrerar in så kallade anonyma deltagare i SUS. Du registrerar in en deltagare på sidan Registrera deltagare.

Vad är anonyma deltagare?

Anonyma deltagare avser personer som inte får registreras med personuppgifter i SUS. Det gäller de personer som inte lämnar ett samtycke till dig samt alla personer med skyddade personuppgifter. Grundinställningen är att alltid registrera personuppgifter. Du ska därför bara använda anonyma deltagare i de fall du inte får registrera personuppgifter.

Vilka uppgifter kan jag registrera om anonyma deltagare?

Du registrerar inregistreringsår – det vill säga det år deltagaren började i insatsen. Du registrerar också deltagarens kön. Du kan inte registrera andra uppgifter.

Registrera anonyma deltagare

Du kan öppna sidan registrera anonyma deltagare via menyträdet. Klicka på Registrera anonyma deltagare under Deltagande. Välj den insats som du vill registrera anonyma deltagaren till.

1. Ange vilket inregistreringsår du ska registrera in deltagarna till.

2. Ange antal kvinnor. Du kan välja att registrera flera anonyma deltagande kvinnor samtidigt.
Klicka på Lägg till för att registrera deltagarna.

3. Ange antal män. Du kan välja att registrera flera anonyma deltagande män samtidigt.
Klicka på Lägg till för att registrera deltagarna.
Klicka på Spara för att spara registreringen.

I SUS användarhandledningen – Finsam kan du läsa mer om hur du registrerar anonyma deltagare.

SUS användarhandledning – Finsam Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Nej. Du kan enbart registrera in anonyma deltagare för ett kalenderår.

Nej. Inregistrerade anonyma deltagare redovisas enbart under det kalenderår som de har registrerats på. Vill du att deltagarna ska redovisas för ytterligare ett kalenderår måste du registrera in dem även på detta kalenderår.

Ta bort-funktionen använder du för att ta bort felregistrerade deltagare. Det är inte en funktion för att registrera ut deltagare.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner