Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Samtycke

Här kan du läsa om varför du måste få deltagarens samtycke innan du registrerar i SUS.

Varför behöver jag deltagarens samtycke innan jag registrerar i SUS?

3 a § förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringsadministrationen anger att du enbart får registrera personuppgifter i SUS för personer som först lämnar sitt skriftliga samtycke till det.

Du får aldrig registrera personuppgifter om personer som inte lämnat ett samtycke. Om deltagaren inte lämnar sitt samtycke ska du registrera deltagaren som anonym deltagare.

Kan ett samtycke gälla i flera insatser?

Du måste få ett nytt samtycke för varje insats deltagaren deltar i. Det gäller även om deltagaren startar om i samma insats.

Får jag använda vilket samtycke jag vill?

Du ska alltid använda Försäkringskassans blankett 9443 samtycke. Det underskrivna samtycket ska du skicka in i original till Försäkringskassan.

Försäkringskassan Diariet
”Samtycket”
831 84 Östersund

Vad gäller om en deltagare har skyddade personuppgifter?

Du får av säkerhetsskäl aldrig registrera uppgifter om deltagare som har skyddade personuppgifter. Dessa deltagare registreras som anonyma deltagare.

Om en deltagare får skyddade personuppgifter under tid i insats kommer SUS att hantera detta på följande sätt:

  • SUS tar bort uppgifter om namn, personnummer, län, kommun, stadsdel och Kund-id för deltagaren
  • Registrerade uppgifter vid inregistreringen kommer att tas bort ur SUS-databasen
  • SUS registrerar automatiskt deltagaren som en anonym deltagare i insatsen.

Vad gäller om en deltagare inte lämnar samtycke eller tar tillbaka sitt samtycke?

Deltagare som inte lämnar ett samtycke och deltagare som har skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare i SUS.

Om deltagaren tar tillbaka sitt samtycke så ska du registrera avbrutet samarbete den dag samtycket inkommer. En deltagare kan inte ta tillbaka sitt samtycke retroaktivt vilket innebär att redan registrerade uppgifter ska vara kvar.

Vanliga frågor

Deltagaren samtycker till:

  1. Att personuppgifter behandlas elektroniskt i SUS
  2. Att sekretesskyddade uppgifter kan delas (lämnas ut) mellan huvudmännen
  3. Att anställda från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting – som arbetar med den lokala samverkansaktiviteten – får ha direktåtkomst till personuppgifter i SUS.

Huvudprincipen är att den unges mognad och utveckling i kombination med samtyckets omfattning är avgörande om samtycket ska anses vara giltigt eller inte.

Nej. För att det ska vara tydligt vad personen samtycker till så ska inte SUS-samtycket sammanfogas med någon annan typ av samtycke.

Skyddad identitet är en gammal benämning för det som nu heter skyddade personuppgifter. Du kan läsa längre upp på sidan om vad som gäller personer med skyddade personuppgifter.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner