Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Insatsansvarig

Här kan du läsa om hur du som insatsansvarig arbetar med insatser i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vad insatser är och vilken roll du har som insatsansvarig.

Hur fungerar det?

Registrera och administrera insats

Du som insatsansvarig ska skapa och administrera insatser i samverkansorganisationen.

Registrera och administrera insats

Kategorisera insatser

Samtliga insatser ska ha en inriktning och preciserad inriktning. Du ska också ange målgrupp och om deltagare ska registreras med personuppgifter

Kategorisera insatser

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Som insatsansvarig ska du tilldela och ta bort uppdrag till deltagaransvariga till insatser som du ansvarar för.

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Registrera insatsbudget

Varje budget år ska du registrera en budget för insatsen.

Registrera insatsbudget

Registrera volyminsatser

I vissa insatser är det inte intressant att följa upp deltagare med personuppgifter. I dessa insatser ska du som insatsansvarig registrera antal deltagare i insatsen.

Registrera volyminsatser

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner