Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Hur fungerar det?

Här kan du läsa vad en insats är och vad du som är insatsansvarig har för uppgifter i SUS.

Vad är en insats?

En insats i SUS avser en åtgärd, aktivitet eller projekt som drivs i samverkan. Alla insatser drivs av ett samordningsförbund (i SUS en samverkansorganisation).

 • Alla samverkansorganisationer registrerar varsin insats;
 • Respektive samverkansorganisationer registrerar sin egen insats som insatskostnad i insatsbudgeten
 • Deltagare registreras in den samverkansorganisations insats som de tillhör utifrån kommuntillhörighet.

Vilka uppgifter har jag som insatsansvarig?

Som insatsansvarig är du ansvarig administratör för samverkansorganisationens insatser i SUS. Du skapar och administrerar uppgifter om insatser. Dessutom är det du som insatsansvarige som tilldelar och tar bort uppdrag till deltagaransvariga i insatsen. Du har inte tillgång till personuppgifter om deltagare.

På andra sidor på susam.se kan du läsa mer om hur utför olika moment i SUS:

 • Registrera nya och administrera befintliga insatser inom en samverkansorganisation.
 • Registrera och administrera insatsnamn, beskrivning dess start- respektive slutdatum.
 • Kategorisera insatsen.
 • Tilldela och ta bort uppdrag för deltagaransvariga i insatser.
 • Registrera insatsens budget och utfall.
 • Registrera deltagare i volyminsatser.

Vad behöver jag för att kunna börja arbeta i SUS?

För att kunna börja arbeta som insatsansvarig för ditt samordningsförbund i SUS behöver du följande:

 • SUS-behörigheten insatsansvarig
 • Vara tilldelad ett uppdrag som insatsansvarig i din samverkansorganisation (samordningsförbundet)

Saknar du uppdrag till din samverkansorganisation ska du vända dig till en samverkansadministratör för samordningsförbundet.

Nästa steg

Registrera och administrera en insats


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner