Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Kategorisera insatser

Här kan du som är insatsansvarig läsa om hur du kategoriserar insatser, anger mätningsmetod samt anger målgrupp för insatsen.

Vad innebär det kategorisera en insats?

Att kategorisera en insats innebär att du anger en inriktning och en preciserad inriktning för insatsen. Detta gör du för att det ska vara möjligt att följa upp och särskilja olika typer av insatser. Det innebär också att du anger vilken målgrupp insatsen riktar sig till.

Vad innebär det att välja mätningsmetod?

Du ska alltid välja på vilket sätt deltagare ska följas upp i insatsen. Du kan välja mellan Med personuppgifter/anonym eller Endast antal (volyminsats).

Personuppgifter/anonym väljer du om du vill följa insatsen med personuppgifter. Det är deltagaransvariga som registrerar personuppgifter.

Endast antal (volyminsats) ska du välja om du enbart är intresserad av att följa upp antal deltagare genom en total summa. Exempel är konferenser eller utbildningar där du för pinnstatistik. Det är du som insatsansvarig som registrerar antal deltagare när du valt Endast antal (volyminsats).

Vid strukturövergripande insats är alternativet Endast antal (volyminsats) förvalt.

Hur kategoriserar jag en insats och väljer mätningsmetod?

Du kategoriserar insatser och väljer mätningsmetod i panelen Kategorisering av insats på sidan Registrera insats.

1. I fältet Inriktning ska du välja den huvudsakliga inriktningen på insatsen. Du kan välja mellan Individinriktad eller Strukturövergripande insats.

2. Välj en preciserad inriktning. Ditt val av inriktning under punkt 1 avgör vilka olika preciserade inriktningar du kan välja.

3. Välj mellan Personuppgifter/anonym eller Endast antal (volyminsats) för att ange mätningsmetod. Du gör valet under Deltagarregistrering i panelen.

4. Ange vilken eller vilka målgrupper som är aktuella för insatsen under Specifik målgrupp.
Möjliga val av målgrupper styrs av dina val under Inriktning.

Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera insats för att spara ändringarna.

Skärmklipp som visar panelen Kategorisering av insats på sidan Registrera insats.

Kan jag ändra en kategorisering av insats?

Du kan ändra kategorisering av insats, mätningsmetod och specifik målgrupp för insatsen fram tills en deltagare har registrerats in i insatsen. När väl en deltagare har registrerats så kan du inte längre ändra dessa uppgifter.

Nästa steg

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Vanliga frågor

Du kan välja mellan följande preciserade inriktningar:
 • Rehabilitering mot arbete/utbildning
 • Förberedande insats
 • Kartläggning mot individer
 • Förebyggande insats

Du kan välja mellan följande specifika målgrupper:

 • Kvinnor
 • Män
 • Unga
 • Ej tillämpliga målgrupper

Du kan välja mellan följande precicerade inriktningar:

 • Utbildning
 • Dialog och kommunikation
 • Kartläggning

Du kan välja mellan följande specifika målgrupper:

 • Myndighetspersonal i samverkan
 • Samhället i övrigt
 • Ej tillämpliga målgrupper
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner