Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera insatsbudget

Här kan du som är insatsansvarig läsa om hur du registrerar budget och utfall i en insats. Uppgifterna du registrerar kan följas upp i insats– och kostnadsrapporterna i SUS.

Hur registrerar jag en insatsbudget?

Du registrerar insatsbudget för varje insats varje kalenderår på sidan Insatsbudget. Du når sidan genom att klicka på fliken Budget på sidan Registrera insats. Du väljer budgetår i dropplistan Insatsbudgetuppgifter för år.

I panelen Insatsbudgetuppgifter kan du lägga till budgetposter för insatsen under året. Du ska också budgetera planerat antal deltagare i insats under budgetåret.

 1. Börja med att registrera beräknat antal deltagare för insatsen under budgetåret i fältet Planerat antal deltagare för insatsen under budgetåret.
 2. Välj vilken budgettyp posten avser.
  Olika budgettyper:
  Insatskostnad: Kostnader för insatsen.
  ESF Insatskostnad: Insatskostnader som finansierats av ESF-medel.
 3. Ange budgeterat belopp i kronor i fältet Budget
 4. I fältet Utfall anger du det faktiska utfallet när detta är känt. Det är viktigt att du kompletterar med utfallet för alla budgetposter när dessa är kända.
 5. Skriv en kort beskrivning om budgetposten i fältet Beskrivning.
 6. Klicka på knappen Lägg till.
 7. Upprepa steg 1-6 för att lägga till ytterligare budgetposter.
 8. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

Fältet Organisation används inte för insatser i Finsam. Du kan därför inte göra ett val i detta fält.

Skärmklipp på valet insatsbudgetuppgifter.

Hur ändrar jag eller tar bort en budgetpost?

Du har alltid möjlighet att ändra och uppdatera samt ta bort en befintlig budgetpost. Bland annat behöver du uppdatera (ändra) en budgetpost när du ska registrera utfallet. Glöm inte att välja rätt budgetår under Insatsbudgetuppgifter för år.

Du ändrar och tar bort insatsbudgetposter i panelen Visa insatsbudgetuppgifter.

 1. Klicka på knappen Ändra i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ändra.
 2. Ändra de uppgifter du vill ändra under fälten Budget och/eller Beskrivning.
 3. Om du ska registrera utfall anger du utfallet i fältet Utfall.
 4. Klicka på knappen Lägg till.

 1. Klicka på knappen Ta bort i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ta bort.
 2. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

Skärmklipp för att ändra och ta bort insatsbudgetuppgifter.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner