Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera och administrera insats

Här kan du som är insatsansvarig läsa om hur du registrerar en ny och administrerar insatser i SUS på sidan Registrera insats.

Du kan öppna sidan via startsidan eller via menyträdet. På startsidan öppnar du sidan genom att välja din samverkansorganisation i dropplistan Mina samverkansorganisationer.

Samtliga aktiva insatser visas.

Klicka på Välj på den raden för den insats du vill administrera. Du kan inte skapa nya insatser med denna metod.

I menyträdet öppnar du sidan genom att klicka på Registrera ny insats under Insats. Välj den samverkansorganisation du vill skapa insatsen i.

1. Ange insatsens namn i fältet Insatsnamn.

2. Ange startdatum för insats.
Deltagare kan inte registreras in före detta datum.

3. Du kan ange insatsens slutdatum om detta är känt. Det är möjligt att ändra slutdatum vid ett senare tillfälle. Är inte slutdatumet känt ska du lämna fältet tomt.

4. Skriv en förklarande beskrivning om insatsen i fältet Beskrivning. Till exempel insatsens mål och syfte.

Bild som visar panelen Insatsuppgifter på sidan Registrera I´nsats
5. Kategorisera insats, ange målgrupp samt välj om deltagare ska följas upp med personuppgifter.

Kategorisera insatser

6. Tilldela eller ta bort uppdrag till deltagaransvariga i samverkansorganisationen. Det vill säga du ska koppla andra SUS-användare till din insats.

Tilldela uppdrag (koppla användare)

7. Klicka på Spara.

Kan jag ändra registrerade insatser?

Är du insatsansvarig för ditt samordningsförbund kan du när som helst gå in och ändra uppgifter om insatsen i SUS. Du bör alltid uppdatera uppgifter som har ändrats så snart du har kännedom om dem.

Du kan inte själv ändra alla uppgifter för en insats när deltagare och/eller budget registrerats. Till exempel går det inte att ändra val av registrering. Om det blir aktuellt får du kontakta Försäkringskassan.

Nästa steg

Kategorisera insatser

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner